ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 17° 0' 22.1184"
17.006144
Longitude : E 99° 49' 24.1608"
99.823378
No. : 169006
ห้องสมุดชุมชนจังหวัดสุโขทัย
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Sukhothai
0 1294
Description
ชื่อสถานที่ ห้องสมุดชุมชนจังหวัดสุโขทัย สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่บนถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ประวัติความเป็นมาตำนานที่เกี่ยวข้อง ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทัย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2493 โดยอาศัยอาคารศูนย์วัฒนธรรมหญิงของจังหวัดสุโขทัย เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ชั้นบนเป็นที่ทำการของหน่วยศึกษานิเทศก์ ชั้นล่างเป็นห้องสมุด ปี พ.ศ.2526 ได้รับงบประมาณ จาก กรมการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 100,000.- บาท และเงินสมทบจากชมรมลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดสุโขทัย จำนวน 250,000.- บาท สร้างอาคาร คอนกรีต ชั้นเดียวมีเนื้อที่ 300 ตารางวา ปัจจุบันห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทัยตั้งอยู่บนถนน นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย ทิศใต้ติดลำนำยม ทิศตะวันออกติดสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ทิศตะวันตกติดสำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย ด้านหลังติดถนนศรีจุฬาลักษณ์ ความสำคัญ การดำเนินงานของห้องสมุดเปิดให้บริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาสายสามัญ การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย มุ้งเน้นการพัฒนารูปแบบของการจัดบริการทางการศึกษาที่เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เป็นผู้สนใจ ได้ใฝ่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีพ โดยจัดบริการด้านสื่อการเรียนการสอน และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษาผ่านดาวเทียมไทยคม แก่บุคคลทุกเพศทุกวัย ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน 1. จัดหาหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการ และเหมาะสมสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 2. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน การเรียนรู้ การค้นคว้า และสะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชน 3. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพบรรณารักษ์และบุคลากรผู้ปฎิบัติงานห้องสมุดให้มี ความเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ เป็นนักจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ เรียนรู้ และเป็นผู้บริหารจัดการความรู้ที่ดี
Category
Library
Location
ห้องสมุดชุมชนจังหวัดสุโขทัย
No. ถนนนิกรเกษ
Tambon เมืองเก่า Amphoe Mueang Sukhothai Province Sukhothai
Details of access
Reference ห้องสมุดชุมชนจังหวัดสุโขทัย
No. ถนนนิกรเกษ
Tambon ธานี Amphoe Mueang Sukhothai Province Sukhothai
Tel. 055-612675
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่