ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 17° 1' 1.992"
17.01722
Longitude : E 99° 42' 27"
99.7075
No. : 169018
พระพุทธรูปปางลีลา (พระพุทธปฏิมา)
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Sukhothai
0 1498
Description
เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล 09 ศิลปวัตถุ ชื่อ พระพุทธรูปปางลีลา (พระพุทธปฏิมา) ที่ตั้ง อยู่ภายในห้องจัดแสดงชั้นล่าง ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย ประวัติความเป็นมา ย้ายมาจากวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเดิมนำไปจากเมืองเก่าสุโขทัย ความสำคัญ พระพุทธรูปปางลีลา (พระพุทธปฏิมา) ลอยตัว นับเป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสุโขทัย เป็นการสร้างสรรค์พุทธศิลป์ตามคตินิยมเรื่อง “มหาบุรุษลักษณะ” (มหาปุริสลักขณะ) มีความงามตามอุดมคติมีพลังแห่งความเมตตาและความสงบ คือ มหาบุรุษมีพระเนตรดำสนิท พระอุระดุจดังอกของราชสีห์ พระฉวีบริสุทธิ์ปราศจากฝุ่นละออง พระหัตถ์ยาวถึงเข่า พระบาทเหมือนสิงห์คว่ำฝ่าพระบาทนุ่มเรียบเสมอกันส้นพระบาทยาว ลักษณะของสิ่งของ เป็นพระพุทธรูปสำริดประทับยืนบนแท่น ฐานบัวหงาย เป็นลักษณะพระพุทธรูปปางลีลา ลงรักปิดทอง มีความสูงจากฐานถึงยอกเกสา 165 เซนติเมตร เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะอ่อนโยนด้วยพระพักตร์รูปไข่ รัศมีเป็นเปลว เส้นรอบนอกพระวรกายดูนุ่มนวลด้วยเส้นโค้ง ลักษณะคล้ายยิ้มเล็กน้อย รูปลักษณ์ขององค์กระกอบทั้งส่วนพระพักตร์และพระวรกายแสงดถึงความหมายของพระพุทธเจ้าในอุดมคติที่เปี่ยมด้วยเมตตาและแฝงไว้ซึ้งความสงบอิ่มเอิบในสภาวะ สภาพเศรษฐกิจและสังคม - สถาปัตยกรรม (ยุค) ศิลปสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 19-20 เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยที่นักวิชาการยกย่องว่าสวยงามที่สุด จัดอยู่ในหมวดพระพุทธรูปที่เรียกว่า หมวดใหญ่ ถือว่าเป็นยุคทองของศิลปะสุโขทัย ลวดลาย การใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน จัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย ผู้ครอบครองหน่วยงานที่ดูแล พิพิธภัณฑ์แห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย
Location
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติรามคำแหง
Tambon เมืองเก่า Amphoe Mueang Sukhothai Province Sukhothai
Details of access
Tambon เมืองเก่า Amphoe Mueang Sukhothai Province Sukhothai
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่