ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 17° 1' 5.4984"
17.018194
Longitude : E 99° 42' 24.3468"
99.706763
No. : 169021
CD-ROM อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Sukhothai
0 1446
Description
เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล 12 สื่อโสตทัศน์ ชื่อ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ผู้ครองครอง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สำนักงานศิลปากรที่ 6 สุโขทัย ชนิดของสื่อ CD-ROM (Multimedia) สถานที่จัดเก็บ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 055-697527 โทรสาร 055-697310 ประวัติความเป็นมา CD อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จัดทำโดยสำนักงานศิลปากรที่ 6 สุโขทัย สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร ประวัติผู้แต่ง - ความสำคัญ เพื่อใช้แนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งสุโขทัย เป็นอดีตราชธานีของไทย ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี มีพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวความเจริญรุ่งเรืองในอดีตยังคงปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบันในรูปแบบของผลงานทางศิลปะ อาทิ พระพุทธรูป เจดีย์ โบสถ์ วิหาร จากวัดและพระอารามหลายร้อยแห่ง เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความเลิศล้ำทางศิลปกรรมไทยสมัยโบราณ ที่ควรภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และโบราณคดีของชาติ โดยภายใน CD-ROM จะประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญ ดังนี้ - ประวัติศาสตร์เมืองสุโขทัย -ก่อนกำเนิดแคว้นสุโขทัย - เมืองสุโขทัย - การสิ้นสุดของแคว้นสุโขทัย - โบราณสถานเมืองสุโขทัย -โบราณสถานในเมือง -โบราณสถานนอกเขตเมืองด้านเหนือ -โบราณสถานนอกเขตเมืองด้านใต้ -โบราณสถานนอกเขตเมืองด้านตะวันออก -โบราณสถานนอกเขตเมืองด้านตะวันตก - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย -ประวัติการดำเนินการ -การเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย -การประกาศให้สุโขทัยเป็นมรดกโลก
Location
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
Tambon เมืองเก่า Amphoe Mueang Sukhothai Province Sukhothai
Details of access
Tambon เมืองเก่า Amphoe Mueang Sukhothai Province Sukhothai
Tel. โทรศัพท์ 055-697527
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่