ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 17° 1' 12.576"
17.02016
Longitude : E 99° 44' 1.32"
99.7337
No. : 169023
กาบสาดข้าว (พลั่ว)
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Sukhothai
0 670
Description
เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล 13 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชื่อ กาบสาดข้าว (พลั่ว) ประเภทและลักษณะ กาบสาดข้าว (พลั่ว) ภาคเหนือเรียกว่า พากไม้ เป็นเครื่องมือสำหรับตักข้าวเปลือกสาดเพื่อแยกเมล็ดข้าว มีรูปร่างคล้ายพาย การเลือกไม้มาทำพลั่วชาวบ้านมักจะเลือกทำจากไม้เนื้ออ่อนเพื่อให้มีน้ำหนัก เบาเช่นไม้มะกอก ไม้สัก ไม้สำหรับทำพลั่วจะมีความยาวประมาณ 2 เมตร กว้างประมาณ 15 -20 เซนติเมตร ตัวแผ่นพายจะทำการเจาะหรือขุดให้เป็นร่องลึก ตัวแผ่นพายมีความกว้างประมาณ 20 เซนติเมตร ยาวประมาณ 35 เซนติเมตร ตัวด้ามยาวประมาณ 120 เซนติเมตร เหลาให้มีลักษณะกลมเหมือนด้ามพาย ทำจากไม้เนื้อแข็งที่มีน้ำหนักเบา หรือจะทำตัวแยกจากด้ามก็ได้ โดยด้ามสามารถใช้ไม้ไผ่แทนได้ ประวัติความเป็นมา กาบสาดข้าวเป็นเครื่องมือที่ใช้ทำความสะอาดเมล็ดข้าว เพื่อใช้แยกเศษฟางออกจากข้าว เป็นเครื่องมือที่ชาวนาใช้งานหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ความเชื่อที่เกี่ยวข้อง - วัสดุที่ใช้ ไม้เนื้ออ่อนเพื่อให้มีน้ำหนัก เบา เช่นไม้มะกอก ไม้สัก เป็นต้น วิธีทำ กาบสาดข้าวใช้ตักข้าวเปลือกสาด เพื่อคัดแยกเมล็ดข้าวเปลือกที่ต้องการ ออกจากเมล็ดข้าวลีบ เศษผง เศษฟาง เศษดินและสิ่งเจือปนอื่นๆ วิธีใช้พลั่ว มือจะจับที่ด้ามพลั่ว ใช้ปลายพลั่วที่เจาะหรือขุดให้เป็นร่องลึก ตักเมล็ดข้าวที่ได้จากการนวดกองรวมอยู่ในลานข้าว สาดขวางทางลม เพื่อให้ส่วนที่ไม่ต้องการปลิวไปตามลม คงเหลือแต่เมล็ดข้าวหล่นอยู่ในลาน หากในขณะนั้น ในกรณีไม่มีลมก็จะใช้พัดวี พัดให้เกิดลมแทนได้ แต่หากขณะนั้นมีลมแรงเกินไปจะไม่เหมาะสำหรับการสาดข้าว เพราะลมจะพัดเอาเมล็ดข้าวเปลือกไปด้วย บทบาทและหน้าที่ ความสำคัญในอดีต - วิธีการเรียนการสอน - ประโยชน์ของภูมิปัญญา การทำความสะอาดเมล็ดข้าว ใช้แยกเศษฟางออกจากข้าว สถานที่ พิพิธภัณฑ์ชาวนา ข้าวตอกพระร่วง เลขที่ 382/1 หมู่ 2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
Location
พิพิธภัณฑ์ชาวนาข้าวตอกพระร่วง
No. เลขที่ 382
Tambon เมืองเก่า Amphoe Mueang Sukhothai Province Sukhothai
Details of access
Reference นายเหล็ง จันทร์ฉาย
No. เลขที่ 382
Tambon เมืองเก่า Amphoe Mueang Sukhothai Province Sukhothai
Tel. (055)633350, 087-201
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่