ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 17° 0' 31.8348"
17.008843
Longitude : E 99° 42' 51.2676"
99.714241
No. : 169056
วัดมุมลังกา
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Sukhothai
0 1771
Description
ชื่อ วัดมุมลังกา อายุ สมัยสุโขทัย ที่อยู่แหล่งที่ตั้ง เป็นโบราณสถานอยู่ตรงกำแพงเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ภายนอกตัวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สถานภาพของสถานที่ เป็นโบราณสถานได้รับการบูรณะและดูแลโดยกรมศิลปากร ความสำคัญในอดีต - สภาพทางภูมิศาสตร์ โบราณสถานตั้งอยู่บนที่ราบ สภาพทางเศรษฐกิจสังคม - ลักษณะเด่นทางวัฒนธรรม มีอุโบสถตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกขององค์เจดีย์ประธาน อันเป็นรูปแบบแผนผังวัดที่พบในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประวัติความเป็นมา วัดมุมลังกาตั้งอยู่นอกเมืองสุโขทัยทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยตั้งอยู่ทางตะวันออกของถนนพระร่วง (ปัจจุบันเป็นถนนลาดยาง) ไม่ปรากฏหลักฐานประวัติการสร้างวัด เนื่องจากมีฐานเจดีย์ใหญ่ซึ่งเข้าใจว่าอาจเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลม นักวิชาการสันนิษฐานว่าอาจเป็นวัดลังกาตามที่ปรากฏชื่อในจารึกวัดอโสการามที่เคยกล่าวถึงแล้ว โบราณสถานประกอบด้วย เจดีย์ประธานเหลือแต่ฐาน สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นทรงระฆัง มีวิหารอยู่ทางด้านทิศตะวันออก และเจดีย์รายอยู่โดยรอบบริเวณ สถานที่สำคัญ เจดีย์ประธาน วิหาร และเจดีย์ราย
Category
Historic site
Location
วัดมุมลังกา
Tambon เมืองเก่า Amphoe Mueang Sukhothai Province Sukhothai
Details of access
Reference อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
Tambon เมืองเก่า Amphoe Mueang Sukhothai Province Sukhothai
Tel. 0-5569-7310
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่