ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 17° 0' 20.988"
17.00583
Longitude : E 99° 49' 35.004"
99.82639
No. : 169073
พระพุทธชินสีห์
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Sukhothai
0 1422
Description
พระพุทธชินสีห์ หรือ พระนาคปรก (องค์จำลอง) ที่ตั้ง พระพุทธอุทยานสุโขทัย หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ประวัติความเป็นมา พระพุทธชินสีห์ หรือ พระนาคปรก (องค์จำลอง) ขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก จังหวัดสุโขทัยได้ทำการการสร้างขึ้นมาใหม่ โดยทำพิธีเททองหล่อองค์ พระเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เวลา 19.19 น. ส่วนองค์จริงปัจจุบันประดิษฐาน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร ความสำคัญ พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามที่สุด เมื่อเทียบกับพระพุทธรูปในสมัยอื่น ๆ ในอดีตองค์พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย และประชาชนชาวสุโขทัย มีความศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีการก่อสร้าง พระพุทธรูปทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากนับพันองค์ หลังจากอาณาจักรสุโขทัยร่วงโรย พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในเมืองสุโขทัย จึงถูกปล่อยทิ้งร้างเป็นจำนวนมาก และได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานยังวัดต่างๆ มากกว่า 200 องค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร ลักษณะของสิ่งของ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยสำริด มีขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก ฐานเป็นพญานาคเจ็ดเศียรขดสี่ชั้น เป็นพุทธบัลลังก์แผ่พังพานใต้ร่มจิก เป็นพุทธศิลปะสมัยสุโขทัย มีลักษณะอ่อนช้อย งดงาม มีชีวิตชีวา มีพระพักตร์เรียวรูปไข่ ปราศจากไรศก พระขนงโก่ง พระกรรณยาว พระโอษฐ์เล็กบาง ลักษณะคล้ายยิ้มเล็กน้อย รูปลักษณ์ขององค์กระกอบทั้งส่วนพระพักตร์และพระวรกายแสงดถึงความหมายของพระพุทธเจ้าในอุดมคติที่เปี่ยมด้วยเมตตาและแฝงไว้ซึ้งความสงบอิ่มเอิบในสภาวะ สภาพเศรษฐกิจและสังคม - สถาปัตยกรรม (ยุค) ศิลปะสุโขทัย ลวดลาย - การใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน ตั้งอยู่ภายในอาคารพระพุทธอุทยานสุโขทัย หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ผู้ครอบครองหน่วยงานที่ดูแล จังหวัดสุโขทัย
Location
พระพุทธอุทยานสุโขทัย
Amphoe Mueang Sukhothai Province Sukhothai
Details of access
Reference พระพุทธอุทยานสุโขทัย
Amphoe Mueang Sukhothai Province Sukhothai
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่