ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 17° 0' 20.988"
17.00583
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 49' 35.004"
99.82639
เลขที่ : 169075
พระร่วงโรจนฤทธิ์
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : สุโขทัย
0 1323
รายละเอียด
ชื่อ พระร่วงโรจนฤทธิ์ (องค์จำลอง) ที่ตั้ง พระพุทธอุทยานสุโขทัย หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ประวัติความเป็นมา พระร่วงโรจนฤทธิ์ (องค์จำลอง) ขนาดความสูง 7.72 เมตร จังหวัดสุโขทัยได้ทำการสร้างขึ้นมาใหม่ โดยทำพิธีเททองหล่อองค์พระ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เวลา 17.39 น. ส่วนองค์จริงประดิษฐาน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม ความสำคัญ พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามที่สุด เมื่อเทียบกับพระพุทธรูปในสมัยอื่น ๆ ในอดีตองค์พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย และประชาชนชาวสุโขทัย มีความศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีการก่อสร้าง พระพุทธรูปทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากนับพันองค์ หลังจากอาณาจักรสุโขทัยร่วงโรย พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในเมืองสุโขทัย จึงถูกปล่อยทิ้งร้างเป็นจำนวนมาก และได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานยังวัดต่างๆ มากกว่า 200 องค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร ลักษณะของสิ่งของ เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ หล่อด้วยสำริด มีขนาดความสูง 7.72 เมตร เป็นพุทธศิลปะสมัยสุโขทัย มีลักษณะ ประทับยืนอยู่บนฐานลายบัวคว่ำบัวหงาย ทำวงพระพักตร์ตาม ยาว พระหนุเสี้ยมนิ้วพระหัตถ์ และพระบาทไม่เสมอกัน ห้อยพระหัตถ์ซ้ายลงข้างพระวรกาย แบฝ่าพระหัตถ์ขวายกตั้งขึ้น ยื่นออกไปข้างหน้าระดับพระอุระ เป็นกิริยาห้าม มีพระอุทรพลุ้ยออกมา ห่มจีวรบางคลุม แนบติดพระวรกาย และจะเห็นว่าชายผ้าสังฆาฏิเป็นแบบเขี้ยวตะขาบที่งดงามอ่อนช้อย เป็นเอกลักษณ์สำคัญของงานช่างศิลป์สมัยสุโขทัย สภาพเศรษฐกิจและสังคม - สถาปัตยกรรม (ยุค) ศิลปะสุโขทัย ลวดลาย - การใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน ตั้งอยู่ภายในอาคารพระพุทธอุทยานสุโขทัย หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ผู้ครอบครองหน่วยงานที่ดูแล จังหวัดสุโขทัย
หมวดหมู่
ศิลปวัตถุ
สถานที่ตั้ง
พระพุทธอุทยานสุโขทัย
อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง พระพุทธอุทยานสุโขทัย
อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่