ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 17° 11' 28.3164"
17.191199
Longitude : E 99° 23' 16.1988"
99.387833
No. : 169090
นายสิงห์ วุฒิชมภู
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Sukhothai
0 1116
Description
นายสิงห์ วุฒิชมภู ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 6/1 หมู่ 2 บ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โทร. 080-681-1242 ,085-603-9184 เกิดวันที่ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 อายุ 46 ปี สัญชาติ ไทย ภูมิลำเนา เลขที่ 6/1 หมู่ 2 บ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ความสำคัญต่อด้านวัฒนธรรม นายสิงห์ วุฒิชมพู จบการศึกษาระดับอณุปริญญา สาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ เมื่อจบการศึกษาได้ออกมาทำงานที่เรียนมา จนวันหนึ่งได้แรงบันดาลใจเกิดจากการดูโฆษณาเกี่ยวการกลับมาพัฒนาบ้านเกิด ซึ่งบ้านวังหาดเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญแต่ไม่ได้รับการดูแลหรืออนุรักษ์ จึงตัดสินใจลาออกจากงานกลับมาบ้าน และเริ่มทำศึกษาการอนุรักษ์อย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมาจนปัจจุบัน เป็นเวลาร่วม 20 กว่าปี การค้นพบวัตถุโบราณบ้านวังหาดในสมัยก่อน เกิดจากการเดินทางด้วยเกวียนที่มีล้อเป็นเหล็กของชาวบ้านจากการเดินทางเป็นประจำและยาวนานจนเส้นทางซึ่งเป็นดินถูกกดทับลงไปจนลึก ประกอบกับฝนตกทำให้น้ำเซาะและลึกขึ้นเรื่อยๆจน พวกหิน เหล็ก อาวุธต่างๆโผล่ขึ้นมา ชาวบ้านก็ไม่สนใจเพราะถือเป็นของไม่ดี เป็นของคนตาย แต่ต่อมาพวกที่รู้เรื่องและมีหัวการค้าก็เข้ามาอาสาเอาออกให้และก็เอาไปขาย ต่อมาเมื่อชาวบ้านจะขุดหลุมเพื่อสร้างบ้านก็เจออีก ทางผู้ค้าขายก็เข้ามาเสนอจะเอาออกให้แรกกับการสร้างบ้านให้ชาวบ้านก็ตกลง เพราะเขาถือว่าเป็นของไม่ดี สมัยก่อนขายกันกระสอบทหาร(ถุงทะเล) ใส่จนเต็มขายกันใบล่ะ 500 ทำให้โบราณวัตถุที่มีค่าต่อชุมชนได้ลักลอบขุดหาออกไปเป็นจำนวนมาก หลังจากที่ทำงานเรื่องการอนุรักษ์วัตถุโบราณมาก็เริ่มมีการสะสมวัตถโบราณต่างเริ่มมากขึ้น ก็ได้ติดต่อไปที่กรมศิลปากร โดยกรมศิลปฯได้อบรมเรื่องการจดทะเบียนวัตถุโบราณต่างๆให้กับชาวบ้านและเป็นพี่เลี้ยงให้เรื่อยมาแต่มิได้มีการขึ้นทะเบียนใดๆ ส่วนเรื่องอาคารก็ได้งบจากอบต.มาก่อสร้าง และงานกระเบื้อง งานเหล็กดัดก็ปรึกษาเจ้าอาวาส ท่านก็ช่วยจัดงานทอดกฐิน เพื่อเอาเงินมาต่อเติมงานดังกล่าว ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นผู้มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์แหล่งโบราณคดีชุมชนบ้านวังหาดและรวบรวมอนุรักษ์วัตถุโบราณภายในชุมชนบ้านวังหาด ผลงาน เป็นริเริ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์โบราณคดีบ้านวังหาด และเป็นผู้รวบรวมโบราณวัตถุต่างๆที่ขุดพบหรือจากการได้รับบริจาครวมถึงการตรวจยึดจากผู้ที่ลักลอบขุดค้นโบราณวัตถุภายในชุมชน รางวัลที่ได้รับ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน การถ่ายทอดผู้สืบทอด จัดกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน และนักเรียน โดยออกพื้นที่ไปเก็บวัตถุโบราณต่างๆ เพื่อปลูกฝังการอนุรักษ์วัตถุโบราณที่อยู่ในชุมชน โดยค่าใช้จ่ายได้จากทุนส่วนตัว กลุ่มชาวบ้าน และเจ้าอาวาสวัดบ้านวังหาด ในการช่วยเหลือทางด้านกิจกรรม ซึ่งขาดการช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากทางราชการ โดยได้ดำเนินกิจกรรมนี้มานานกว่า 20 ปี
Category
Local Scholar
Location
No. เลขที่ 6/1
Tambon ตลิ่งชัน Amphoe Ban Dan Lan Hoi Province Sukhothai
Details of access
Reference นายสิงห์ วุฒิชมภู
No. เลขที่ 6/1 Moo บ้านวังหาด
Tambon ตลิ่งชัน Amphoe Ban Dan Lan Hoi Province Sukhothai
Tel. 080-681-1242 ,085-60
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่