ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 17° 11' 28.3164"
17.191199
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 23' 16.1988"
99.387833
เลขที่ : 169096
หินเจาะไม้
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : สุโขทัย
0 540
รายละเอียด
เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล 08 โบราณวัตถุ ชื่อ หินเจาะไม้ ประวัติความเป็นมา ขุดพบที่บ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ได้รับการรวบรวมจากชาวบ้านและคณะกรรมการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีบ้านวังหาด จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์โบราณคดีบ้านวังหาด ความสำคัญ เป็นหลักฐานใช้ศึกษาเรื่องราวการดำรงชีวิตของมนุษย์สมัยก่อน ลักษณะของสิ่งของ เป็นกลมหินลักษณะกลม ขนาดประมาณ 15-20 เซนติเมตร มีรูตรงกลางกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร สภาพเศรษฐกิจและสังคม สถาปัตยกรรม (ยุคสมัย) ก่อนประวัติศาสตร์ วัสดุที่ใช้ หิน ลวดลาย การใช้ประโยชน์ในอดีต ชาวบ้านและคณะกรรมการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีบ้านวังหาด ได้ร่วมกันคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการเจาะสิ่งของ ซึ่งได้แนวคิดมาจากสว่านเจาะของชาวบ้านในสมัยก่อน โดยใช้หินมาเป็นตัวถ่วงให้เกิดน้ำหนักที่สมดุลและสะดวกในการใช้ ผู้ครอบครอง หน่วยงานที่ดูแล พิพิธภัณฑ์โบราณคดีบ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64140 แนวคิดในการจัดเก็บ จัดแสดงภายในอาคาร
หมวดหมู่
โบราณวัตถุ
สถานที่ตั้ง
พิพิธภัณฑ์โบราณคดีบ้านวังหาด
ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง นายสิงห์ วุฒิชมภู
เลขที่ เลขที่ 6/1 หมู่ที่/หมู่บ้าน บ้านวังหาด
ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย
โทรศัพท์ 080-681-1242 ,085-60
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่