ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 16° 59' 45.7584"
16.996044
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 29' 36.0024"
99.493334
เลขที่ : 169116
สวนสมุนไพรวัดวังตะคร้อ
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : สุโขทัย
3 2901
รายละเอียด
ชื่อ สวนสมุนไพรวัดวังตะคร้อ ประเภทและลักษณะ เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสมุนไพร ประวัติความเป็นมา วัดวังตะคร้อ หมู่ที่ 4 บ้านหนองจิกกรี ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (เดิมอยู่หมู่ 2 ต.วังตะคร้อ ต่อมาแยกตำบลวังตะคร้อเป็น 2 ตำบล วัดวังคร้อจึงได้มาอยู่ หมู่ 4 ต.หนองหญ้าปล้อง จนถึงปัจจุบัน) โดยมีพระครูสังฆรักษ์ปิยสีโล เป็นเจ้าอาวาส พ.ศ. 2537 โดยการนาของ พระครูสังฆรักษ์ปิยสีโล ได้จัดโครงการปลูกสมุนไพรเพื่อการศึกษา โดยเริ่มศึกษาสมุนไพรและนาต้นกล้ามาปลูกในกระถางซึ่งเป็นภาระหนักในการดูแลรักษา และมีจานวนมากขึ้น จึงเปลี่ยนมาปลูกลงแปลง ชาวบ้านเห็นความตั้งใจจริงของท่าน จึงได้จัดเป็นกลุ่มมาดูแล มีผู้ประสานงานคือ นางกอบแก้ว แสงเมือง 54 ม.4 ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัยโทร โทร 09-5668375 ความเชื่อที่เกี่ยวข้อง - วัสดุที่ใช้ - วิธีทำ - บทบาทหน้าที่และความสำคัญในอดีตและปัจจุบัน ปัจจุบันมีสมุนไพรกว่า 600 ชนิด ซึ่งเป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมแพทย์แผนไทยสุโขทัย และชมรมแพทย์แผนไทยสวรรคโลก นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งของวัตถุดิบส่งเข้าโรงพยาบาลสวรรคโลก และเป็นที่ศึกษาดูงานของผู้สนใจจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มแปรรูปสมุนไพร ซึ่งนำวัตถุดิบจากวัดนี้เอง วิธีการเรียนการสอน - ประโยชน์ของภูมิปัญญา เป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวบ้านในเรื่องสมุนไพรและการแปรรูปสมุนไพร สถานที่ วัดวังตะคร้อ หมู่ที่ 4 บ้านหนองจิกกรี ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64140
สถานที่ตั้ง
วัดวังตะคร้อ
เลขที่ หมู่ที่ 4
ตำบล หนองหญ้าปล้อง อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
เลขที่ วัดวังตะคร หมู่ที่/หมู่บ้าน หมู่ที่ 4
ตำบล หนองจิก อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย
โทรศัพท์ สุโขทัย 64140
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่