ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 17° 31' 9.8508"
17.519403
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 45' 49.7484"
99.763819
เลขที่ : 169181
วัดหาดเสี้ยว
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : สุโขทัย
0 588
รายละเอียด
ชื่อสถานที่ วัดหาดเสี้ยว สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 51/2 หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130 จดทะเบียนปี วัดหาดเสี้ยวได้ก่อสร้างมามีต่ำกว่าปี พ.ศ. 2387 (มีอายุราว 167 ปี) ประวัติความเป็นมา เป็นวัดมหานิกาย มีเนื้อที่ 6-2-48 ไร่ โดยมีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือยาว 142.5 ม. ทิศใต้ยาว 135 ม. ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันออก ยาว 80 เมตร ทิศตัวตกยาว 85 เมตร ติดกับที่ดินเอกชนและทางสาธารณะ เป็นวัดประจำอำเภอหาเสี้ยว เป็นโบราณสถานสกุลช่างไทยพวนที่เก่าแก่ที่สุดที่อยู่มาถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำยม เดิมชื่อวัดโพธิ์ไทร ตามศิลาจารึกที่ผนังโบสถ์ ทราบว่าฉลองวัดเมื่อ วันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ปีเถาะ (2 เมษายน 2387) มีผู้นำการสร้าง 2 ฝ่ายฝ่ายฆราวาส คือ แสนปัญญา แสนจัน และแสนพน ฝ่ายสงฆ์คือ เจ้าหัวอ้ายสมเด็จวัดบ้านตาด ต่อมาปี พ.ศ. 2460 สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสเสด็จประทับแรมที่วัด ขณะตรวจคณะสงฆ์และทรงให้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดหาดเสี้ยว ตามชื่อของอำเภอ ซึ่งได้เปลี่ยนจากอำเภอด้งเป็นอำเภอหาดเสี้ยว พร้อมประทานสมณศักดิ์แก่พระครูอุตตมะเป็นพระครูศรัทธาโสภณ เมื่อ พ.ศ. 2461 ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลัง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2529 ตำนานที่เกี่ยวข้อง/ความเชื่อ (ถ้ามี) - ลักษณะเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของสถานที่ มีพระอุโบสถสกุลช่างไทยพวนที่เก่าแก่ที่สุดที่อยู่มาถึงปัจจุบัน อายุใกล้เคียงกับวัดหาดเสี้ยว ความสำคัญ เป็นวัดเก่าแก่อยู่คู่กับอำเภอหาดเสี้ยวมานาน เป็นวัดที่สร้างตามแบบไทยพวน สมัยก่อนจะมีประตูโขง จำนวน 8 ประตู มีพระอุโบสถ ที่เก่าแก่และสวยงาม และศาสนสถานที่สำคัญ เจดีย์ หอไตรกลางน้ำ สาลเจ้าวัดหาดเสี้ยว(เจ้าพ่อปู่กื้อ) เป็นที่เคารพของชาวบ้านหาดเสี้ยว กลุ่มคนที่ใช้ ชาวบ้านหาดเสี้ยวและประชาชนทั่วไป จำนวนผู้อยู่อาศัย - ผู้ดูแล พระครูสุทัศน์ธรรมมาโสภณ (ธาตุ พนฺธมุตฺโต) (วงวิเศษ)
หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
วัดหาดเสี้ยว
เลขที่ เลขที่ 51/
ตำบล หาดเสี้ยว อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง วัดหาดเสี้ยว
เลขที่ เลขที่ 51/ หมู่ที่/หมู่บ้าน บ้านหาดเสี้ยว
ตำบล หาดเสี้ยว อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่