ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 17° 31' 9.8508"
17.519403
Longitude : E 99° 45' 49.7484"
99.763819
No. : 169207
ประตูโขงวัดหาดเสี้ยว
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Sukhothai
0 1858
Description
ชื่อ ประตูโขงวัดหาดเสี้ยว อายุ 168 ปี ที่อยู่แหล่งที่ตั้ง วัดหาดเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130 สถานภาพของสถานที่ ความสำคัญในอดีต - สภาพทางภูมิศาสตร์ วัดหาดเสี้ยว ตั้งอยู่ที่ราบแม่น้ำยม สภาพทางเศรษฐกิจสังคม - ลักษณะเด่นทางวัฒนธรรม ประตูโขง เป็นการสร้างวัดตามรูปแบบตามความเชื่อของชาวไทยพวนในสมัยก่อน อันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาวไทยพวน ประวัติความเป็นมา ประตูโขงของวัดหาดเสี้ยว ไม่ทราบสร้างเมื่อใดชัดเจน แต่น่าจะสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างวัดหาดเสี้ยวตามศิลาจารึกที่ผนังโบสถ์ ทราบว่าฉลองวัดเมื่อ วันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ปีเถาะ ปี พ.ศ. 2387 ประตูโขงของวัดจะมีด้วยกัน 8 ประตู ตามประเพณีไทยพวนเรียกชื่อประตูทั้งแปดทิศ และมีความหมายดังนี้ ประตูซ้ำโกรน ทิศพายัพ หมายถึงหนู ประตูโงนงก ทิศอุดร หมายถึงช้าง ประตูชกเกวียน ทิศอิสาน หมายถึงวัว ประตูเหียนแอ่น ทิศบูรพา หมายถึงครุฑ ประตูแว่นโต ทิศอาคเนย์ หมายถึงสิงห์โต ประตูโสภาค ทิศทักษิณ ประตูลาภฟาน ทิศหรดี หมายถึงเสือ และประตูหารน้ำ ทิศประจิม หมายถึง พญานาค ลักษณะประตูจะก่อสร้างด้วยอิฐฉาบปูน เป็นซุ้มประตูโค้ง มีเรือนยอดอยู่ด้านบน ปัจจุบันส่วนใหญ่ถูกรื้อออกเกือบไปหมด แต่ยังคงเหลือซากเหลืออยู่อีกหนึ่งด้านพอเป็นหลักฐานให้เห็นอยู่บ้าง จะอยู่ด้านข้างหอประชุมวิชิต ไทยประสิทธิ์ ราษฎรสามัคคีของวัด สถานที่สำคัญ -
Category
Historic site
Location
วัดหาดเสี้ยว
No. เลขที่ 51/
Tambon หาดเสี้ยว Amphoe Si Satchanalai Province Sukhothai
Details of access
Reference วัดหาดเสี้ยว
No. เลขที่ 51/ Moo บ้านหาดเสี้ยว
Tambon หาดเสี้ยว Amphoe Si Satchanalai Province Sukhothai
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่