ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 17° 4' 56.6184"
17.082394
Longitude : E 99° 50' 15.6552"
99.837682
No. : 169210
พระครูวิชัยคุณาธาร (กฤษณะ วิชโย)
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Sukhothai
0 806
Description
พระครูวิชัยคุณาธาร (กฤษณะ วิชโย) ที่อยู่ปัจจุบัน วัดราษฎร์ศรัทธาราม หมู่ 9 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เกิด 29 เมษายน พ.ศ. 2496 สัญชาติ ไทย ความสำคัญต่อด้านวัฒนธรรม เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาราม และรองเจ้าคณะอำเภอศรีสำโรง ผลงาน เป็นวิทยากรบรรยายธรรม ให้แก่ หน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษาต่างๆรวมถึงประชาชนทั่วไป โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรม - ส่งเสริมสนับสนุนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน / การอุปสมบทนาคหมู่ตามโครงการของกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ธรรมะและนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน - ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้วัดเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม - ส่งเสริมสนับสนุนโครงการลานบุญ ลานปัญญาประจำศาสนสถานประจำวัดราษฎร์ศรัทธาราม อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ของกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนในชุมชนผนึกกำลังร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนของตน เองและอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก - เข้าร่วมและส่งเสริมสนับสนุนโครงการ "สุโขทัย วัดร่มเย็น" รางวัลที่ได้รับ - รางวัลเสมาธรรมจักร,รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม - รางวัลโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนดีเด่นระดับประเทศ (ระดับ4) - รางวัลศาสนสถานลานบุญ ลานปัญญา ต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2553 ฯลฯ องค์กร หน่วยงาน วัดราษฎร์ศรัทธารามหมู่ 9 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
Location
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
No. หมู่ 9
Tambon ทับผึ้ง Amphoe Si Samrong Province Sukhothai
Details of access
Reference วัดราษฎร์ศรัทธาราม
No. หมู่ 9
Tambon ทับผึ้ง Amphoe Si Samrong Province Sukhothai
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่