ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 17° 14' 15"
17.2375
Longitude : E 99° 40' 27.012"
99.67417
No. : 169216
โบราณวัตถุเมืองบางขลัง
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Sukhothai
0 1269
Description
เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล 08 โบราณวัตถุ ชื่อ โบราณวัตถุเมืองบางขลัง ประวัติความเป็นมา กรมศิลปากรที่ดำเนินการขุดสำรวจทางโบราณคดีที่เมืองบางขลังในระหว่าง พ.ศ. 2540-2544 ทำให้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีความเชื่อของผู้คนในอดีต โดยการพบหลักฐานการใช้เครื่องถ้วยชามเนื้อแกร่งที่ผลิตจากเตาเมืองศรีสัชนาลัย ที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 พิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับการปลงศพในอดีตด้วยการบรรจุอัฐิซึ่งผ่านการเผาแล้วในภาชนะดินเผาฝังในบริเวณโบราณสถานภาชนะดินเผาส่วนใหญ่ที่บรรจุอัฐิเหล่านี้ส่วนใหญ่ผลิตจากแหล่งเตาเผาเครื่องถ้วยเมืองศรีสัชนาลัย ภายในภาชนะยังบรรจุเครื่องอุทิศ อาทิ คันฉ่องสำริด เต้าปูนสำริด แหนบสำริด ชิ้นส่วนพระพิมพ์ดินเผา เช่น วัดโบสถ์ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดไร่ถั่ว วัดสระคู่ โบราณสถานบางแห่งยังพบชิ้นส่วนเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิง เช่น วัดดงอ้อยเหนือ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 ความสำคัญ เมืองบางขลังปรากฏกล่าวถึงในศิลาจารึกหลักที่ 2 (สิลาจารึกวัดศรีชุม) ว่า “เมืองบางขลง” และศิลาจารึกหลักที่ 3 (ศิลาจารึกนครชุม) ระบุชื่อเมือง”บางฉลัง” หลักฐานดังกล่าวทำให้สามารถสันนิษฐาน ได้ว่าเมืองโบราณแห่งนี้อาจมีอายุร่วมสมัยกับเมืองสุโขทัย และเมืองศรีสัชนาลัย เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 18 ทั้งยังคงความสำคัญต่อเนื่องถึงรัชสมัยพระมหาธรรมราชา (ลิไท) ต่อมาในสมัยอยุธยา การผนวกรัฐสุโขทัยเป็นดินแดนในปกครอง ส่งผลต่อเมืองบางขลัง ให้เป็นเพียงชุมชนหนึ่งของหัวเมืองภาคเหนือ จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เมืองแห่งนี้ไม่ปรากฏในหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษร ลักษณะของสิ่งของ ภาชนะดินเผาถ้วย ชาม พระพิมพ์ พระพุทธรูปสำริด คันฉ่องสำริด เต้าปูนสำริด แหนบสำริด ชิ้นส่วนพระพิมพ์ดินเผา สภาพเศรษฐกิจและสังคม สถาปัตยกรรม (ยุคสมัย) ศิลปะสุโขทัย ราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 วัสดุที่ใช้ ลวดลาย การใช้ประโยชน์ในอดีต ผู้ครอบครอง หน่วยงานที่ดูแล วัดโบสถ์เมืองบางขลัง ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย แนวคิดในการจัดเก็บ จัดแสดงอยู่ภายในอาคารศูนย์ข้อมูล วัดโบสถ์เมืองบางขลัง
Location
เมืองบางขลัง
No. วัดโบสถ์เม
Tambon เมืองบางขลัง Amphoe Sawankhalok Province Sukhothai
Details of access
No. วัดโบสถ์เม
Tambon เมืองบางขลัง Amphoe Sawankhalok Province Sukhothai
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่