ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 13° 1' 33.024"
13.02584
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 55' 3.396"
99.91761
เลขที่ : 169303
นายถนอม ภู่เงิน
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : เพชรบุรี
0 833
รายละเอียด
นายถนอม ภู่เงิน เกิดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2481 อายุ 74 ปีการทำงานทางด้านสังคม การประกอบอาชีพ ภาคการการทำงานทางด้านสังคม การประกอบอาชีพ ภาคการเกษตรจากพ่อแม่และเป็นกำนัน จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (การศึกษานอกโรงเรียน) จากโรงเรียนวัดถ้ำรงค์ เมื่อ ปี 2516ทำงานอยู่ที่สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด และได้รับคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.ถ้ำรงค์ ปีพ.ศ. 2531 ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ ปีพ.ศ.2535-2549 ดำรงตำแหน่งประธานสหกรณ์การเกษตร บ้านลาด ปีพ.ศ. 2537 ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลถ้ำรงค์จนเกษียณอายุราชการ ปีพ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลเป็นผู้อุทิศ ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนตคำบลถ้ำรงค์ ปีพ.ศ .2552 ได้รับรางวัลครูภูมิปัญญาตาลโตนด ปีพ.ศ. 2553 ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และได้รับการยกย่องให้เป็นคนดีศรีบ้านลาด จากนายอำเภอบ้านลาดมีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมคือ การปลูกตาล โดยมีวิธีการบำรุงรักษาเพราะตาลสามารถอยู่ได้ถึง 400 ปี โดยมีการปลูกตาลไว้ประมาณ 10 ไร่ สำหรับระยะเวลาการปลูกนานประมาณ 20 ปีจึงจะออกผล โดยได้มีการศึกษาจากหลายรูปแบบ เช่น จากการพูดคุย จากหนังสือ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็จะมีการทำหมวกจากใยตาล ใยตาลจะอยู่ในก้านใบตาลช่วงโคนก้านใบหรือกาบ กาบที่จะให้ใยที่ดีทีคุณภาพต้องอวบอ้วนสมบูรณ์ ใบตาลที่นิยมใช้มาทำเส้นใยเป็นก้านใบตาลหนุ่มที่มีอายุประมาณ 8-12 ปี ลำต้นสูงประมาณ 2-5เมตร ที่ชาวบ้านเรียกว่า "โหนดกาบ" นำกาบมาทุบให้แตกแล้วสางลอกเอาเส้นใยตาลออกมาเป็นเส้น ๆ การเล่าเรื่องราววรรณกรรมและประวัติศาสตร์ชาติไทย เช่น พระอภัยมณี รามเกียรติ์ การทำน้ำตาลปึก ซึ่งมีอุปกรณ์ในการทำน้ำตาล ดังนี้ ไม้นวด (มี 2แบบ) มีดปาดตาล กระบอกตาล เตาลมกระบอก เตาเคี่ยวน้ำตาล กระทะ ไม้คนหรือไม้ขนวน(ไม้กวนน้ำตาล) กระชอน ไม้แป้นกะลาหยอดน้ำตาล เบ้าหยอดน้ำตาล วิธีทำ คือ นำน้ำตาลที่ได้จากต้นตาลเทลงในกระทะ แล้วจุดไฟเคี่ยวน้ำตาลจนได้ที่ หลังจากนั้นนำมาพักไว้แล้วเคี่ยวต่อประมาณ 30นาที ยกลงรอให้เย็น นำไปหยอดที่เบ้าน้ำตาล รออีกประมาณ 10 นาทีแคะออกจับคู่ประกบใส่ถุง ผลงานที่สร้างชื่อก็คือ ได้รับยกย่องให้เป็นผู้ใหญ่ดีเด่นปี 2531 ช่วยสังคมตั้งแต่ปี 2516 จนถึงปัจจุบันและการทำหมวกทรงคาวบอย รางวัลที่ได้รับคือ คนดีศรีอำเภอบ้านลาด หมู่บ้านสะอาด ผู้ใหญ่ดีเด่นปี 2531 รางวัลแหนบทองคำดีเด่นระดับประเทศ 2531 ครูภูมิปัญญาตาลโตนดปี 2552 และรางวัลปืนลูกโม่.38 ปี 2531 สำหรับผู้สืบทอดคือ นายอำนาจ ภู่เงิน
หมวดหมู่
ปราชญ์ชาวบ้าน
สถานที่ตั้ง
บ้าน
เลขที่ 5 หมู่ที่/หมู่บ้าน 4 ซอย - ถนน -
ตำบล ถ้ำรงค์ อำเภอ บ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง นายถนอม ภู่เงิน
เลขที่ 5 หมู่ที่/หมู่บ้าน 4 ซอย - ถนน -
ตำบล ถ้ำรงค์ อำเภอ บ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76150
โทรศัพท์ 032-440535
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่