ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 5' 26.412"
13.09067
Longitude : E 99° 58' 33.276"
99.97591
No. : 169349
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลนาวุ้ง
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Phetchaburi
1 995
Description
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลนาวุ้งตั้งอยู่ หมู่ 3บ้านสนาม ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้อาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนวัดไสกระดานเป็นสถานที่ตั้งและเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 5ธันวาคม พ.ศ. 2553ที่ผ่านมา หลังจากทีมีการเตรียมงานมาก่อนหน้านี้มาหลายเดือนโดยมี นางสายพิรุณ อัฐนาค ผอ.โรงเรียนวัดไสกระดานเมื่อสมัยนั้นร่วมด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตลอดจนผู้นำชุมชน ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน อบต. และชาวบ้านช่วยกันฝ่าฟันสร้างฝันนี้จนสำเร็จได้ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลนาวุ้งเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านท้องถิ่นเพื่อรวบรวมรักษาวัตถุสิ่งของอันเป็นหลักฐานที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนตำบลนาวุ้ง ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้า วิจัย เรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ช่วยให้คนในชุมชนตำบลนาวุ้ง ได้รู้จักตนเอง เกิดความสำนึกภาคภูมิใจในหน้าตา ศักดิ์ศรีของท้องถิ่นแผ่นดินเกิด เด็กที่โรงเรียนวัดไสกระดานได้เรียนรู้ได้ศึกษา ได้วิจัยของพื้นบ้าน ความเป็นมาของบรรพบุรุษเขาน่าจะดีที่อาคารโรงเรียนวัดไสกระดานก็ยังว่างอยู่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรและของพื้นก็น่าจะหาได้ และเด็กก็น่าจะเรียนรู้วิถีชีวีตและความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษของเขาตั้งแต่ดั้งเดิมมาว่าเป็นยังไง ทำมาหากิน มีอุปกรณ์อะไร สำหรับข้าวของในห้องพิพิธภัณฑ์ตำบลนาวุ้ง ตั้งใจให้เป็นสิ่งสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ใช้แล้วของชาวบ้านในท้องถิ่นและสามารถให้เด็กดูแล้วรูว่า แต่ก่อนปูย่าตายายของเขาทำอาชีพอะไร เช่น คันไถ ใช้ทำอะไร สีฟัด ใช้ทำอะไร เพราะของบางชิ้นก็ยังไม่รู้จักแต่พอเด็กๆได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาและประโยชน์ใช้สอย พิพิธภัณฑ์ พื้นบ้านตำบลนาวุ้ง น่าจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กรุ่นใหม่แล้ว คนรุ่นเก่ายังต้องมาดู
Category
Museum
Location
โรงเรียนวัดไสกระดาน
No. - Moo 3 Soi - Road -
Tambon นาวุ้ง Amphoe Mueang Phetchaburi Province Phetchaburi
Details of access
Reference นางสาววาสนา อร่ามศรี
Organization โรงเรียนวัดไสกระดาน
No. - Moo 3 Soi - Road -
Tambon นาวุ้ง Amphoe Mueang Phetchaburi Province Phetchaburi ZIP code 76000
Tel. 032-455409
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่