ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 13° 4' 51.492"
13.08097
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 56' 20.292"
99.93897
เลขที่ : 169350
วัดประดิษฐวนาราม
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : เพชรบุรี
0 664
รายละเอียด
วัดประดิษฐวนาราม ตั้งอยู่บ้านไร่เพนียด หมู่ 2 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้จดทะเบียนและตั้งขึ้นเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ.2488 มีประวัติความเป็นมาคือ ในสมัยก่อนเป็นวัดร้าง ชาวบ้านหรือคนทางตะวันออกเรียกวัดประดิษฐวนารามว่าวัดต้นสนาม เพราะในสมัยก่อนนั้นวัดนี้เป็นป่าดงดิบ คือถ้ามีวัวความหรือมีขโมยเข้ามาขโมยของในบริเวณนี้ก็จะหายตัวไปเลยไม่มีผู้คนพบเห็นอีก วัดร้างแห่งนี้มีของเก่าและวัตถุโบราณมากมาย ในพ.ศ.2488 หลวงพ่อหวนวัดนาพรมได้ไปธุดงค์แล้วผ่านมาทางวัดประดิษฐวนาราม ชาวบ้านมีความศรัทธาเลื่อมใสจึงนิมนต์ท่านมาให้เป็นเจ้าอาวาสและจำวัดอยู่ที่วัดแห่งนี้หลังจากนั้นชาวบ้านและญาติโยมที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นได้ถวายบ้านเพื่อใช้เป็นที่จำวัดอีกนอกจากนี้ชาวบ้านก็ช่วยกันถางป่าที่รกร้างอยู่ให้กลายเป็นวัดซึ่งเนื้อที่ของวัดมีระยะยาวไปจนถึงเจดีย์แดงรวมแล้วประมาณ 6 ไร่เมื่อหลวงพ่อหวนมรณภาพซึ่งปีนั้นเป็นปีพ.ศ.2520 หลวงพ่ออินก็มาเป็นเจ้าอาวาสและสร้าง บูรณะวัดเรื่อยมาจนกระทั่งท่านมรณภาพ หลวงพ่อบุญล้อมองค์ปัจจุบันก็มาเป็นเจ้าอาวาส ซึ่งหลวงพ่ออินท่านมรณภาพเมื่อ ปี พ.ศ.2540 ตำนานที่เกี่ยวกับวัดแห่งนี้ไม่มีปรากฎลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดคือวัดจะติดกับถนนและมีโบสถ์ที่สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2496 ลวดลายภายในโบสถ์จะใช้การแกะสลักไม้ติดด้วยกระจกและทำเป็นโคมไฟบนเพดานของโบสถ์ ความสำคัญคือใช้เป็นที่สักการะบูชาและประกอบพิธีกรรม ประเพณีทางศาสนา กลุ่มคนที่ใช้คือชาวบ้านในหมู่ 2 และชาวบ้านในตำบลบ้านหม้อ จำนวนผู้อาศัย พระ 10 รูป ผู้ดูแลคือเจ้าอาวาสพระครูวัชรมงคลกิจ (หลวงพ่อบุญล้อม) สำหรับเมรุวัดประดิษฐวนารามจะมีการสร้างขึ้นเมื่อมีงานศพ เมรุจะมี 5 ยอด 7 ยอด 9 ยอด
หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
วัดประดิษฐวนาราม
หมู่ที่/หมู่บ้าน 2
ตำบล บ้านหม้อ อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง พระครูวัชรมงคลกิจ
ชื่อที่ทำงาน วัดประดิษฐวนาราม
หมู่ที่/หมู่บ้าน 2
ตำบล บ้านหม้อ อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
โทรศัพท์ 08-38319412
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่