ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 14° 47' 59.0773"
14.7997437
Longitude : E 100° 38' 21.7108"
100.6393641
No. : 169386
พระครูโสภณธรรมรัต (ถม ธมฺมทีโป)
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Lop Buri
0 867
Description
พระครูโสภณธรรมรัต (ถม ธมฺมทีโป) เป็นพระภิกษุผู้ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2455 ที่บ้านโพธิ์ผีไห้ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีบทบาทในการทำนุส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้านต่างๆ สอนพระปริยัติธรรม ณ สำนักวัดเชิงท่า เป็นพระธรรมทูตของกองอำนวยการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาต โรงพยาบาลธนบุรี ท่านได้นิพนธ์งานส่งเสริมศีลธรรมอันดีตามหลักพระพุทธศาสนาพิมพ์เผยแพร่สู่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอ บทบาทหน้าที่อื่นๆ ของท่านคือ บริหารคณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี และอบรมพระภิกษุ-สามเณรร่วมกับเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม หลวงพ่อถมเป็นผู้สืบสานงานประเพณีสำคัญของวัดและชุมชน งานประเพณีสงกรานต์ และการชักพระศรีอาริยเมตไตรย เป็นประจำทุกปี และงานประเพณีอื่นๆ อีกหลายอย่างผลงานชิ้นสำคัญหนึ่งของท่านคือ การสร้างพิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ เพื่อรวบรวมและจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุอันมีค่าเพื่อเป็นแหล่งศึกษามรดกทางวัฒนธรรมของไทย นอกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเชิงท่าแล้ว ท่านยังได้รับสมณศักดิ์ต่างๆ อีก เช่น เจ้าคณะตำบลพรหมาสตร์และตำบลบางขันหมาก จังหวัดลพบุรี รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก และเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี หลวงพ่อถมเป็นภิกษุสงฆ์ที่ได้รับความยกย่องนับถือเป็นอย่างมาก เพราะมีความเป็นอยู่อย่างสันโดษเรียบง่ายตามสมณวิสัย ท่านมีเมตตาธรรมสูงและเคร่งครัดในพระธรรมวินัย เป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจแก่ประชาชน วัตถุมงคลของหลวงพ่อถมได้มีผู้ครอบครองบูชาเป็นจำนวนมาก ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาถึง 4 แผ่นดิน ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 6 มาจนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน และได้มรณภาพเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2552 สิริรวมอายุ 96 ปี
Location
Tambon ท่าหิน Amphoe Mueang Lop Buri Province Lop Buri
Details of access
Tambon ท่าหิน Amphoe Mueang Lop Buri Province Lop Buri
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่