ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 14° 47' 57.102"
14.799195
Longitude : E 100° 36' 28.692"
100.60797
No. : 169407
อาคารโวทานธรรมสภา
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Lop Buri
0 820
Description
อาคารโวทานธรรมสภา อายุ 91 ปี (สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2464) ที่อยู่/แหล่งที่ตั้ง ภายในวัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สถานภาพของสถานที่ (อำเภอ แม่น้ำ) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ความสำคัญในอดีต ใช้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม สภาพทางภูมิศาสตร์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีฝั่งตะวันออก สภาพทางเศรษฐกิจสังคม ลักษณะโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม เป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูง ตกแต่งด้วยลายไม้ฉลุแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันตกที่เรียกว่าแบบขนมปังผิง เป็นอาคารที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่ความสวยงามและหาชมได้ยาก อาคารหลังนี้กรมศิลปากรจึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2531 ประวัติความเป็นมา อาคารโวทานธรรมสภา สร้างขึ้นเมื่อปี 2464 ครั้งสมัย พระครูโวทานสมณคุต เป็นเจ้าอาวาส เพื่อใช้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม เมื่อ พ.ศ. 2468 สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ในส่วนภูมิภาค ได้เสด็จมา ณ ที่นี้ด้วย
Location
No. วัดเชิงท่า
Tambon ท่าหิน Amphoe Mueang Lop Buri Province Lop Buri
Details of access
No. วัดเชิงท่า
Tambon ท่าหิน Amphoe Mueang Lop Buri Province Lop Buri
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่