ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 14° 47' 57.102"
14.799195
Longitude : E 100° 36' 28.692"
100.60797
No. : 169411
วัดเชิงท่า
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Lop Buri
0 1640
Description
วัดเชิงท่า สถานที่ตั้ง ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จดทะเบียนปี ประวัติความเป็นมา วัดเชิงท่า เป็นวัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีฝั่งตะวันออก เดิมชื่อว่า วัดท่าเกวียน ด้วยเป็นท่าของเกวียนลำเลียงสินค้าขนลงมา ที่ท่าน้ำในบริเวณวัดแห่งนี้ ก่อนที่จะลำเลียงลงเรือส่งไปยังที่อื่นๆ พื้นที่ของวัดเชิงท่าตั้งขวางหน้าพระราชวังคือ “พระนารายณ์ราชนิเวศน์” ด้านที่หันหน้าสู่แม่น้ำ ลพบุรีเกือบครึ่งด้าน จึงชวนให้สันนิษฐานว่า วัดเชิงท่าน่าจะสร้างก่อนพระราชวัง ข้อมูลประวัติศาสตร์ระบุว่า พระราชวัง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2209 ฉะนั้น วัดเชิงท่าก็ควรจะสร้างขึ้นก่อนหน้านั้น หรืออย่างน้อยที่สุดก็ใกล้เคียงกับพุทธศักราชนั้น วัดเชิงท่าจึงมีอายุนานไม่น้อยกว่าสามร้อยปี พระอุโบสถวัดเชิงท่า หันไปทางทิศเหนือ (หันขวางตะวัน) ซึ่งไม่เป็นไปตามธรรมเนียมในการสร้างสถาปัตยกรรมไทยที่นิยมสร้างอุโบสถหันหน้าสู่ทางทิศตะวันออก ธรรมเนียมการสร้างพระอุโบสถหันไปทางทิศเหนือเป็นความนิยมในหมู่สถาปัตยกรรมมอญ จึงเชื่อกันว่าวัดนี้สร้างขึ้นโดยความดำริของชาวมอญในเมืองลพบุรีแต่เดิม อาคารสำคัญๆ ในวัดเชิงท่า สร้างขึ้นในสองสมัยที่สำคัญคือ - สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย(ราวพุทธศตวรรษที่ 23) ได้แก่ พระอุโบสถพระเจดีย์ประธานของวัดซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังของพระอุโบสถ - สมัยรัตนโกสินทร์(ราวรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ ถึงรัชกาลปัจจุบัน) ได้แก่ กุฏิสงฆ์เป็นแบบตึกสองชั้นทรงเก๋งจีน ศาลาตรีมุข อาคารโวทานธรรมสภา หอระฆัง ศาลาการเปรียญและพิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ อาคารหลายหลังในวัดเชิงท่าทรงคุณค่าในระดับชาติ กรมศิลปากรจึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2531 ได้แก่ พระอุโบสถ พระเจดีย์ ตึกทรงเก๋งจีน หอระฆัง อาคารโวทานธรรมสภา ตำนานที่เกี่ยวข้อง/ความเชื่อ (ถ้ามี) ลักษณะเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของสถานที่ ความสำคัญ วัดเชิงท่า จึงเป็นวัดที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมแห่งหนึ่งที่เชิดหน้าชูตา สร้างความงามสง่าทางศิลปวัฒนธรรมให้กับจังหวัดลพบุรีมาโดยตลอด กลุ่มคนที่ใช้ พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป จำนวนผู้อยู่อาศัย - ผู้ดูแล พระครูปลัดปิยชัย ปภาโส รักษาการเจ้าอาวาสวัดเชิงท่า
Location
No. วัดเชิงท่า
Tambon ท่าหิน Amphoe Mueang Lop Buri Province Lop Buri
Details of access
No. วัดเชิงท่า
Tambon ท่าหิน Amphoe Mueang Lop Buri Province Lop Buri
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่