ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 14° 47' 53.0002"
14.7980556
Longitude : E 100° 39' 13"
100.6536111
No. : 169446
อนุสาวรีย์จอมพล ป.พิบูลสงคราม
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Lop Buri
0 2854
Description
อนุสาวรีย์ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ตั้งอยู่บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี อนุสาวรีย์จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นรูปหล่อสำริดอยู่ในลักษณะท่ายืน แต่งชุดนายพลแบบสมัยก่อน มือขวาถือไม้คฑาหัวครุฑ มือซ้ายจับกระบี่ ยืนบนแท่นสี่เหลี่ยมสูง มีคำจารึกบนแผ่นหินแกรนิตสีเทา บริเวณโดยรอบจัดเป็นสวนไม้ประดับ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นามเดิม แปลก ขีตตะสังคะ เกิดวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2440 ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2507 ในระหว่าง พ.ศ.2481-พ.ศ. 2500 ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยถึง ๗ สมัย เป็นผู้ที่นำชาติไทยให้ผ่านพ้นวิกฤติการณ์จากสงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากนี้ยังเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยหลายด้าน มีนโยบายที่สำคัญคือมุ่งมั่นพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ มีการปลุกระดมให้คนไทยรู้สึกรักชาติ โดยออกประกาศรัฐนิยมอันเป็นวัฒนธรรมของชาติหลายอย่าง เป็นผู้เปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทย และเป็นผู้เปลี่ยนเพลงชาติ มาเป็นเพลงที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน สำหรับจังหวัดลพบุรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นผู้วางรากฐานความเจริญ ทั้งทางด้านการคมนาคม การผังเมือง การศึกษา การพัฒนาการประชาสงเคราะห์ และการทหาร ชาวลพบุรีซึ่งประกอบด้วยทหาร ตำรวจ พลเรือน พ่อค้า ประชาชน จึงพร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์จอมพล ป. พิบูลสงครามเพื่อยกย่องเชิดชูคุณงามความดีของท่าน
Category
Monument
Location
No. บริเวณสวนส
Amphoe Mueang Lop Buri Province Lop Buri
Details of access
No. บริเวณสวนส
Amphoe Mueang Lop Buri Province Lop Buri
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่