ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 14° 53' 55.7765"
14.8988268
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 30' 26.7458"
100.5074294
เลขที่ : 169478
ประเพณีไทพวน
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : ลพบุรี
0 571
รายละเอียด
ประเพณีไทยพวน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ชาวไทยพวนเดิมมีถิ่นฐานอยู่ที่เมืองพวน ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของเมืองเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ชาวพวนได้อพยพเข้ามาอยู่ในจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานตั้งแต่ครั้งอดีต โดยยังคงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมของตนเองและยังยึดมั่นสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ชาวพวนนับถือและยึดมั่นในศาสนาพุทธ มีขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นเอกลักษณ์ของตนมาแต่โบราณ ในรอบปีหนึ่งประเพณีของชาวพวนยังยึดถือและปฏิบัติกันเรียกว่า ฮีตสิบสองหรือประเพณี 12 เดือน มีดังนี้ เดือนอ้ายบุญข้าวจี่ เดือนยี่บุญข้าวหลาม เดือนสามบุญกำฟ้า เดือนสี่บุญบวชนาค แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ เดือนห้าบุญสงกรานต์ สรงน้ำพระ เดือนหกบุญวิสาขบูชา เดือนเจ็ดบุญกลางบ้าน(ทำบุญโนนลาน) เดือนแปดบุญเข้าพรรษา ถวายผ้าอาน้ำฝน เดือนเก้าบุญสารท (ห่อข้าว) รับขวัญแม่โพสพ เดือนสิบบุญปกติ เดือนสิบเอ็ดบุญออกพรรษา ตักบาตรเทโว เดือนสิบสองบุญกฐินใส่กระจาดเทศน์มหาชาติ ลอยกระทง นอกจากนี้ยังมีประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติอีกหลายอย่างเช่น การแห่บั้งไฟ การเซิ้งนางแมว การลากกระดาน(กองข้าว) การสู่ขวัญข้าว ประเพณีกำเกียง ฯลฯ ปัจจุบันประเพณีต่าง ๆ ของชาวไทยพวนส่วนมากยังคงยึดถือปฏิบัติกันอยู่ แต่บางประเพณีก็ได้เลิกไปแล้ว บางประเพณีก็ได้ทำเป็นบางครั้งบางคราว บางประเพณีก็มีปฏิบัติกันในเพียงบางจังหวัดเท่านั้น
สถานที่ตั้ง
ตำบล เขาสมอคอน อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
ตำบล เขาสมอคอน อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่