ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 15° 2' 56.0886"
15.0489135
Longitude : E 100° 34' 4.9332"
100.568037
No. : 169496
มูลนิธิประชาสุขสันติ์
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Lop Buri
0 1583
Description
มูลนิธิประชาสุขสันต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิคือพระครูสุเมธาธิบดี ( ทตตสุทธิเถระ ) โดย ฯพณฯ ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นผู้ยื่นก่อตั้ง มีคณะกรรมการและคณะพุทธบริษัทมากมายรวมกันดำเนินการ การก่อนตั้งมูลนิธิฯมีจุดประสงค์เพื่อเพาะนิสัยให้ทุกคนมีจิตใจจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้ผู้ยากไร้ได้มีปัจจัยสี่ตามสมควรแก่อัตภาพ ส่งเสริมการศึกษาของผู้ยากไร้ให้มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพดีขึ้น ปรับปรุงคุณภาพของบุคคลในชาติให้เป็นพลเมืองดี ทางมูลนิธิฯ มีการจัดฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมให้กับชาวบ้านและผู้ที่สนใจ จัดแสดงพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยพวน ตั้งและดูแลศูนย์ศิลปาชีพประชาสุขสรรค์ จัดแสดงอนุสรณ์สถาน และพิพิธภัณฑ์ชีวิตพระสุเมธาธิบดี
Location
Tambon บ้านกล้วย Amphoe Ban Mi Province Lop Buri
Details of access
Tambon บ้านกล้วย Amphoe Ban Mi Province Lop Buri
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่