ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 14° 47' 52"
14.7977777777778
Longitude : E 100° 36' 37"
100.610277777778
No. : 169590
พระพุทธวรญาณ
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ลพบุรี Date 13 Febuary 2013
Province : Lop Buri
0 2523
Description

พระพุทธวรญาณ มีนามเดิมว่าทองย้อย บัวอ่อน ภายหลังเปลี่ยนเป็นกิตติเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐนิยม ในสมัยรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ท่านเกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2448 พื้นเพเดิมเป็นชาวจังหวัดลพบุรี เริ่มศึกษาหนังสือไทยและหนังสือขอมจากบิดา เรียนภาษาบาลีกับอาจารย์แถมแห่งวัดบัวในละแวกบ้าน พออายุ 11 ปี บิดานำมาฝากให้ศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 16 ปี และอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ 20 ปี ต่อมาในปีพ.ศ. 2476 ได้เดินทางกลับภูมิลำเนา และดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกวิศรารามตั้งแต่ พ.ศ. 2481จนกระทั่งมรณภาพเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2535 สมณศักดิ์ครั้งสุดท้ายคือ รองสมเด็จพระราชาที่พระพุทธวรญาณ พระพุทธวรญาณ เป็นพระนักเทศน์ที่สอนให้นำธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต จนเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีโดยทั่วไป นอกจากนี้ท่านยังพยายามส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยตั้งโรงเรียนวินิตศึกษาขึ้นในปีพ.ศ. 2489 ซึ่งเป็นโรงเรียนราษฏร์ขนาดใหญ่และได้มาตรฐานของจังหวัดลพบุรี นอกจากนี้ยังจัดตั้งโรงเรียนนักธรรม - บาลี เพื่อเพิ่มพูนระดับการศึกษาให้แก่คณะสงฆ์ในจังหวัดลพบุรีอีกด้วย เนื่องจากพระพุทธวรญาณได้สร้างผลงานดีเด่นทางด้านการพระศาสนาและการศึกษา ในปีพ.ศ. 2526 ท่านจึงได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาครุศาสตร์) จากสภามหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และในปีพ.ศ.2528 ท่านได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี นับตั้งแต่จำพรรษาที่จังหวัดลพบุรีเป็นต้นมา พระพุทธวรญาณได้ทำหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาและการศึกษา อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่จังหวัดลพบุรีและประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง

Location
วัดกวิศราราม
Tambon ท่าหิน Amphoe Mueang Lop Buri Province Lop Buri
Details of access
Tambon ท่าหิน Amphoe Mueang Lop Buri Province Lop Buri ZIP code 15000
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่