ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 17° 17' 50.604"
17.29739
ลองจิจูด (แวง) : E 102° 46' 41.0664"
102.778074
เลขที่ : 169631
หลวงตามหาบัว
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : อุดรธานี
0 650
รายละเอียด
พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นพระภิกษุสายวิปัสสนากรรมฐานในพุทธศาสนานิกายเถรวาท คณะธรรมยุติกนิกาย ซึ่งประชาชนชาวไทยให้ความศรัทธาเคารพนับถือเป็นอย่างมาก หลวงตามหาบัว เดิมชื่อ บัว โลหิตดี เกิดวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2456 ณ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้งยังเด็ก และได้อุปสมบทเมื่อพ.ศ. 2477 โดยพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงตามหาบัวเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และเป็นที่รู้จักในฐานะพระผู้ซึ่งปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่แน่วแน่มั่นคงจนสามารถบรรลุธรรมจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ เมื่อปีพ.ศ.2498 หลวงตามหาบัวได้ก่อตั้งวัดบ้านตาดซึ่งเป็นวัดสายปฏิบัติที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งหนึ่งของเมืองไทย โดยชาวบ้านร่วมกันถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งวัดนี้เป็นวัดในพระพุทธศาสนา ให้ชื่อว่า วัดเกษรศีลคุณ แต่มักเป็นที่รู้จักและเรียกขานกันในชื่อวัดป่าบ้านตาด เมื่อประเทศไทยเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจในพ.ศ. 2540 หลวงตามหาบัวได้ตั้งโครงการทองคำช่วยชาติ รับบริจาคเงินและทองคำเข้าคลังหลวงเพื่อหาทุนสำรองของประเทศที่ได้รับความเสียหาย จากนั้นเป็นต้นมาชื่อเสียงของหลวงตามหาบัวจึงเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในหมู่ประชาชนชาวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดเวลา 77 ปีในเพศบรรพชิต หลวงตามหาบัวได้ทำคุณประโยชน์ทั้งทางพุทธศาสนา การช่วยชาติในยามวิกฤตแล้ว ยังสงเคราะห์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลกว่า 200 แห่งโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ทั้งในประเทศรวมไปถึงประเทศพม่าและลาวด้วย ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น ตำรวจภูธร ทัณฑสถานหญิง และ กรมราชทัณฑ์ เป็นต้น หลวงตามหาบัวมรณภาพเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554 รวมอายุได้ 97 ปี ภายหลังจากมรณภาพแล้ว โครงการช่วยชาติยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งได้มอบเงินเข้าคลังหลวงครั้งสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อย
สถานที่ตั้ง
วัดป่าบ้านตาด
หมู่ที่/หมู่บ้าน บ้านตาด
ตำบล บ้านตาด อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง วัดป่าบ้านตาด
หมู่ที่/หมู่บ้าน บ้านตาด
ตำบล บ้านตาด อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่