ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 17° 17' 50.604"
17.29739
Longitude : E 102° 46' 41.0664"
102.778074
No. : 169631
หลวงตามหาบัว
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Udon Thani
0 969
Description
พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นพระภิกษุสายวิปัสสนากรรมฐานในพุทธศาสนานิกายเถรวาท คณะธรรมยุติกนิกาย ซึ่งประชาชนชาวไทยให้ความศรัทธาเคารพนับถือเป็นอย่างมาก หลวงตามหาบัว เดิมชื่อ บัว โลหิตดี เกิดวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2456 ณ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้งยังเด็ก และได้อุปสมบทเมื่อพ.ศ. 2477 โดยพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงตามหาบัวเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และเป็นที่รู้จักในฐานะพระผู้ซึ่งปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่แน่วแน่มั่นคงจนสามารถบรรลุธรรมจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ เมื่อปีพ.ศ.2498 หลวงตามหาบัวได้ก่อตั้งวัดบ้านตาดซึ่งเป็นวัดสายปฏิบัติที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งหนึ่งของเมืองไทย โดยชาวบ้านร่วมกันถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งวัดนี้เป็นวัดในพระพุทธศาสนา ให้ชื่อว่า วัดเกษรศีลคุณ แต่มักเป็นที่รู้จักและเรียกขานกันในชื่อวัดป่าบ้านตาด เมื่อประเทศไทยเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจในพ.ศ. 2540 หลวงตามหาบัวได้ตั้งโครงการทองคำช่วยชาติ รับบริจาคเงินและทองคำเข้าคลังหลวงเพื่อหาทุนสำรองของประเทศที่ได้รับความเสียหาย จากนั้นเป็นต้นมาชื่อเสียงของหลวงตามหาบัวจึงเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในหมู่ประชาชนชาวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดเวลา 77 ปีในเพศบรรพชิต หลวงตามหาบัวได้ทำคุณประโยชน์ทั้งทางพุทธศาสนา การช่วยชาติในยามวิกฤตแล้ว ยังสงเคราะห์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลกว่า 200 แห่งโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ทั้งในประเทศรวมไปถึงประเทศพม่าและลาวด้วย ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น ตำรวจภูธร ทัณฑสถานหญิง และ กรมราชทัณฑ์ เป็นต้น หลวงตามหาบัวมรณภาพเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554 รวมอายุได้ 97 ปี ภายหลังจากมรณภาพแล้ว โครงการช่วยชาติยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งได้มอบเงินเข้าคลังหลวงครั้งสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อย
Location
วัดป่าบ้านตาด
Moo บ้านตาด
Tambon บ้านตาด Amphoe Mueang Udon Thani Province Udon Thani
Details of access
Reference วัดป่าบ้านตาด
Moo บ้านตาด
Tambon บ้านตาด Amphoe Mueang Udon Thani Province Udon Thani
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่