ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 17° 9' 7.812"
17.15217
Longitude : E 103° 2' 33.144"
103.04254
No. : 169666
นางทองเหรียญ เหล่าเสพล (ทอเสื่อ)
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Udon Thani
0 704
Description
ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทอเสื่อกก นางทองเหรียญ เหล่าเสพล เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2501 เป็นคนสัญชาติไทย เชื้อชาติไทยโดยกำเนิด ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ 13 ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โทร 085-752-0596 นางทองเหรียญ เหล่าเสพล มีความเชี่ยวชาญในด้านการทอเสื่อกก ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากคุณแม่ คือ นางต้วน เมืองแสน ปัจจุบันมีอายุ 97 ปี การทอเสื่อกกถือว่าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวบ้านโนนน้ำย้อยมาเป็นเวลานาน ในอดีตชาวบ้านทอเสื่อกกเพื่อใช้เองในครัวเรือน ต่อมาจึงมีการทำเพื่อขายให้กับคนต่างถิ่นมากขึ้น จึงมีการรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดีมากขึ้น และเพื่อการสืบทอดการทอเสื่อของคนในชุมชน จึงมีการจัดตั้งกลุ่มเป็นองค์กรภาคสังคม เพื่อการฝึกอาชีพ พัฒนาทักษะและเทคโนโลยี และได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกบ้านโนนน้ำย้อย เมื่อ วันที่ 20 เดือนตุลาคม 2549 โดยมีนางทองเหรียญ เหล่าเสพล เป็นประธานกลุ่มในปัจจุบัน นางทองเหรียญ เหล่าเสพล เคยได้รับโล่เกียรติยศรางวัลดีเด่นในด้านวิทยากร เมื่อปี พ.ศ.2548 จากสมาคมสตรีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
Category
Local Scholar
Location
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโนนน้ำย้อย หมู่ 13
Moo บ้านโนนน้ำย้อย
Tambon แชแล Amphoe Kumphawapi Province Udon Thani
Details of access
Reference นางทองเหรียญ เหล่าเสพล
No. กลุ่มทอเสื Moo บ้านโนนน้ำย้อย
Tambon แชแล Amphoe Kumphawapi Province Udon Thani
Tel. โทร 085-752-0596
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่