ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 17° 8' 21.714"
17.139365
Longitude : E 102° 58' 15.2148"
102.970893
No. : 169668
พระพุทธบารมีโลกาธิบดีดำรง (ปางขอฝน)*
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Udon Thani
0 370
Description
พระพุทธบารมีโลกาธิบดีดำรง (พระเจ้าใหญ่) เป็นพระพุทธรูปคันธารราษฎร์หรือพระพุทธรูปปางขอฝนหน้าตักกว้าง 6 เมตร 9 นิ้ว สูง 12 เมตร องค์พระและฐานมีความสูงรวม 30 เมตร ประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ภายในบรรจุพระบรม สารีริกธาตุ พระพุทธบารมีโลกาธิดีดำรงสร้างขึ้นในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ ปีที่ 50 ใน พ.ศ. 2539 โดยนายประจวบ ไชยสาส์น พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จังหวัดอุดรธานี และศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันสร้างเพื่อถวายในพระพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศล ซึ่งโครงการสร้างพระพุทธรูปได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลให้บรรจุโครงการร่วม เฉลิมพระเกียรติ และให้ใช้ตราสัญลักษณ์สำหรับงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 10 ล้านบาท การก่อสร้างพระพุทธรูปคันธารราษฎร์ เริ่มต้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พุทธศักราช 2537 โดยมีพระราชวิทยาคมเถระ (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) วัดบ้านไร่ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ได้ถวายพระนามพระพุทธรูปว่า " พระพุทธบารมี โลการธิบดีดำรง " ซึ่งมีความหมายว่าพระบารมีของพระพุทธองค์ดำรงอยู่ เป็นใหญ่ในโลก และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน ประกอบพิธีเบิกพระเนตร พระพุทธบารมี โลการธิบดีดำรง ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2542
Location
วัดโพธิ์ชัย หมู่ 13
Moo บ้านพันดอน
Tambon แชแล Amphoe Kumphawapi Province Udon Thani
Details of access
No. วัดโพธิ์ชั Moo บ้านพันดอน
Tambon แชแล Amphoe Kumphawapi Province Udon Thani
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่