ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 17° 24' 26.2116"
17.407281
Longitude : E 103° 14' 11.85"
103.236625
No. : 169692
ชุมชนบ้านเชียง
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Udon Thani
0 2168
Description
หนังสือ "ชุมชนบ้านเชียง" เขียนโดย อังคณา บญพงษ์ เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าอย่างมากสำหรับผู้ที่สนใจและต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับชุมชนบ้านเชียง ที่มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นมาที่เป็นเอกลักษณ์และมีความเป็นมาที่ยาวนาน หนังสือเล่มนี้มีจำนวนหน้า 182 หน้า เขียนเป็นภาษาไทย พร้อมรูปภาพประกอบ อังคณา บุญพงษ์ ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งในคำนำว่า "หนังสือชุมชนบ้านเชียงเล่มนี้ได้รวบรวมความเป็นมากการตั้งถิ่นฐาน ลักษณะภูมิประเทศ วัดเก่าแก่โบราณ สถานที่ท่องเที่ยว การทำมาหากิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการสืบค้น สัมภาษณ์คนแก่คนเฒ่าในหมู่บ้าน ตลอดทั้งความรู้เรื่องมรดกโลกและความสำคัญของแหล่งโบราณคดีที่บ้านเชียงแก่ผู้สนใจทั่วไป ที่อยากรู้จักบ้านเชียงมากยิ่งขึ้น..." สำหรับเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย 1. สภาพทางภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสังคม 2. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 3.มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้านและข้อคะลำต่าง ๆ 4. วิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวบ้าน และ 5.พระมหากรุณาธิคุณจากการเสด็จทอดพระเนตรแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ของพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประวัติโดยย่อของผู้เขียน นางอังคณา บุญพงษ์ เกิดวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2491 ที่อยู่ปัจจุบัน 154 หมู่ 1 บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โทร 0 4220 8105 อดีตเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านเชียงประชาเชียงเชิด และครูชำนาญการพิเศษ (สาขาภาษาอังกฤษ) ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ ประธานสภาวัฒนธรรมบ้านเชียง และคณะกรรมการบริหารสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษประถมศึกษา
Category
Document/Book
Location
โฮมสเตย์บ้านเชียง เลขที่ 33 หมู่ 13
Moo บ้านเชียง
Tambon บ้านเชียง Amphoe Nong Han Province Udon Thani
Details of access
Reference ชุมพร สุทธิบุญ
Email pk2pol@gmail.com
No. โฮมสเตย์บ้ Moo บ้านเชียง
Tambon บ้านเชียง Amphoe Nong Han Province Udon Thani
Tel. โทร 081-485-1864
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่