ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 17° 24' 26.2116"
17.407281
Longitude : E 103° 14' 11.85"
103.236625
No. : 169724
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Udon Thani
0 1923
Description
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ค้นพบว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะ ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสูงมาตั้งแต่ราว 5,000-7,000 ปีมาแล้ว ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาสีเทาทำเป็นลายขูดขีด ลายเชือกทาบ และขัดมัน และภาชนะดินเผาลายเขียนสีรูปทรงและลวดลายต่าง ๆ ที่พบที่บ้านเชียงนับว่ามีอายุเก่าแก่ที่สุดในทวีปเอเชียอาคเนย์และอาจจะเก่าแก่ที่สุดในโลกก็เป็นได้ ชาวบ้านเชียงโบราณเป็นชุมชนยุคโลหะที่รู้จักทำการเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ ในระยะแรกนิยมทำเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับจากสำริด รู้จักทำเครื่องจักสาน ทอผ้า มีประเพณีการฝังศพ ฝังสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร รวมกับศพเป็นการอุทิศให้กับผู้ตาย นอกจากภาชนะดินเผาแล้วยังขุดพบ ขวาน ใบหอก มีด แม่พิมพ์หินทรายใช้หล่อสำริด เบ้าดินเผา รูปสัตว์ดินเผา ลูกปัดหินสีและแก้ว กำไล แหวนสำริด และเศษผ้า เป็นต้น แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงมีความสำคัญในระดับสากล คณะกรรมการมรดกโลกจึงได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นมรดกโลก ภายในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงยังมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงขึ้นเพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจขุดค้นภายในบริเวณบ้านเชียงและแหล่งโบราณคดีใกล้เคียงเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีสำหรับบุคคลที่สนใจศึกษาหาความรู้อีกด้วย
Location
Tambon บ้านเชียง Amphoe Nong Han Province Udon Thani
Details of access
Tambon บ้านเชียง Amphoe Nong Han Province Udon Thani
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่