ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 17° 24' 24.8112"
17.406892
ลองจิจูด (แวง) : E 103° 14' 26.2932"
103.240637
เลขที่ : 169725
บ้านไทพวน
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : อุดรธานี
0 626
รายละเอียด
บ้านไทพวน ตั้งอยู่ที่ ถนนราษฎร์บำรุง บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ในอดีตเคยเป็นของนายพจน์ มนตรีพิทักษ์ ซึ่งได้บริจาคที่ดินให้กรมศิลปากรดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดี พร้อมทั้งบ้านไทพวนหลังนี้ เพื่อให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่แสดงการตั้งถิ่นฐานของชาวไทพวนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานบนผืนดินแห่งนี้ ในช่วงต้นสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อราวกว่า 200 ปีที่ผ่านมา โดยตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า "บ้านเชียง" และอยู่อาศัยจนปัจจุบัน บ้านไทพวนหลังนี้ปัจจุบันอยู่ในการครอบครองของกรมศิลปกร ลักษณะของบ้านไทพวนโบราณ เป็นเรือนไม้จริง ใต้ถุนสูง เวลาขึ้นลงจะใช้บันไดพาดชานที่ด้านหน้า ตอนกลางคืนก็จะเก็บบันได้ขึ้นไว้บนเรือน เพื่อความปลอดภัย หลังคาเป็นจั่ว มุงด้วยแป้นเกล็ด ตัวเรือนเชื่อมต่อกันด้วยชานไม้ บริเวณใกล้ ๆ กับตัวเรือบ้านไทพวนจะมียุ้งข้าวอีกหลังหนึ่ง ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับบ้านท้องถิ่นอื่น ๆ ที่มักสร้างยุ้งข้าวแยกจากตัวเรือน กรมศิลปากรได้จัดบ้านหลังนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง ในแง่มุมของวิถีชีวิตชาวไทพวน ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมด้วย บ้านไทพวนแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นอนุสรณ์สถานเมื่อคั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านเชียง เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2515 อีกด้วย
สถานที่ตั้ง
ถนนราษฎร์บำรุง เลขที่ 33 หมู่ 13
หมู่ที่/หมู่บ้าน บ้านเชียง
ตำบล บ้านเชียง อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง ชุมพร สุทธิบุญ
เลขที่ ถนนราษฎร์บ หมู่ที่/หมู่บ้าน บ้านเชียง
ตำบล บ้านเชียง อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี
โทรศัพท์ โทร 081-485-1864
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่