ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 16° 57' 51.8328"
16.964398
ลองจิจูด (แวง) : E 103° 20' 2.3604"
103.333989
เลขที่ : 169792
นายพรมมี ศรีหริ่ง
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : อุดรธานี
0 648
รายละเอียด
ปราชญ์ชาวภูไท นายพรมมี ศรีหริ่ง เกิดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2485 ที่บ้านหนองหญ้าไซ เป็นบุตรของนายเนาว์ ศรีหริ่ง กับ นางซ้อน ศรีหริ่ง(สกุลเดิม โจมแก้ว) นายพรมมี สมรสกับ นาง วีนัส ศรีหริ่ง (สกุลเดิม ยศสงคราม) เป็นชาวภูไทด้วยกัน มีบุตรชาย/หญิง ด้วยกัน 6 คน ในอดีต นายพรมมี ศรีหริ่ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงถ่อน บ้านเลิงถ่อน ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ(ครู) และยังดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิทางสังคมและ ชำนาญการด้านชนเผ่าภูไท ของ อ.วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยเฉพาะเป็นผู้ริเริ่มในการรวบรวมข้อมูลตระกูลศรีหลิ่ง/ศรีหริ่ง ซึ่งเป็นตระกูลของชาวภูไทในจังหวัดอุดรธานี โดยมีความตั้งใจที่จะรักษาวัฒนธรรมชาวภูไทให้คงอยู่ต่อไป โดยใช้ระบบเครือญาติเข้ามาช่วยให้เกิดความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม เมื่อคนรุ่นใหม่รู้ว่าตัวเองมีรากเหง้า มีความเป็นมา จะช่วยให้เขาเหล่านั้นภูมิใจในความเป็นภูไทของตนได้
หมวดหมู่
ปราชญ์ชาวบ้าน
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 93 หมู่ 4
หมู่ที่/หมู่บ้าน บ้านเลิงถ่อน
ตำบล หนองหญ้าไซ อำเภอ วังสามหมอ จังหวัด อุดรธานี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง นายพรมมี ศรีหริ่ง
เลขที่ เลขที่ 93 หมู่ที่/หมู่บ้าน บ้านเลิงถ่อน
ตำบล หนองหญ้าไซ อำเภอ วังสามหมอ จังหวัด อุดรธานี
โทรศัพท์ โทร 081-975-4067
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่