ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 16° 57' 51.8328"
16.964398
Longitude : E 103° 20' 2.3604"
103.333989
No. : 169794
ตำนานวังสามหมอ
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Udon Thani
0 2016
Description
ตำนานวังสามหมอ เรื่องเกี่ยวกับการตั้งชุมชนวังสามหมอและ การตั้งชุมชนภูไทตำบลหนองหญ้าไซ “ตำนานวังสามหมอ เรื่องเกี่ยวกับการตั้งชุมชนวังสามหมอและการตั้งชุมชนภูไทตำบลหนองหญ้าไซ” เป็นเอกสารอัดสำเนา จัดทำและพิมพ์เผยแพร่โดย นายพรมมี ศรีหริ่ง ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลหนองหญ้าไซ และเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้คือผู้เขียนต้องการรวบรวมประวัติความเป็นมาของชาวภูไทที่อาศัยอยู่ในตำบลหนองหญ้าไซ เพื่อให้ลูกหลานชาวภูไทหรือบุคคลทั่วไปได้ศึกษาถึงการเดินทางของชาวภูไทก่อนที่จะมาตั้งรกรากที่ตำบลหนอหญ้าไซ และจะได้มีส่วนในการถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาวภูไทด้านต่าง ๆ ให้กับคนรุ่นหลังได้รับทราบ ภาษาที่ใช้เขียนในหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาไทย ในส่วนที่มีการอธิบายถึงคำศัพท์ของภาษาภูไท ก็จะถ่ายถอดเสียงเป็นตัวอักษรไทยกลาง นายพรมมี ศรีหริ่ง เป็นปราชญ์ชาวภูไทในตำบลหนองหญ้าไซ อดีตเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงถ่อน ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานีปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญครู อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิทางสังคมและชำนาญการด้านชนเผ่าภูไท ของ อ.วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยมีตำแหน่งเป็นประธานสภาวัฒนธรรมตำบลหนองหญ้าไซ
Category
Document/Book
Location
นายพรมมี ศรีหริ่ง เลขที่ 93 หมู่ 4
Moo บ้านเลิงถ่อน
Tambon หนองหญ้าไซ Amphoe Wang Sam Mo Province Udon Thani
Details of access
Reference นายพรมมี ศรีหริ่ง
No. นายพรมมี ศ Moo บ้านเลิงถ่อน
Tambon หนองหญ้าไซ Amphoe Wang Sam Mo Province Udon Thani
Tel. โทร 081-975-4067
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่