ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 15° 13' 39.25"
15.2275694444444
Longitude : E 104° 51' 22.29"
104.856191666667
No. : 169897
พระแก้วบุษราคัม วัดศรีอุบลรัตนาราม
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Ubon Ratchathani
0 2612
Description
พระแก้วบุษราคัมเป็นพระพุทธรูปบูชา หน้าตักกว้าง 3 นิ้ว สูงประมาณ 5 นิ้ว แกะสลักด้วยแก้วบุษราคัม (แก้วมณีสีเหลือง) ทึบทั้งแท่ง พระเศียรหุ้มเป็นเม็ดพระศกทองคำ มีพระสังวาลประดับที่องค์พระ มีฐานหุ้มด้วยทองคำ นับว่าเป็นพระพุทธรูปฝีมือช่างสกุลเชียงแสนปางมารวิชัยที่มีความงดงามมาก ตามเอกสารประวัติพระแก้วบุษราคัมของวัดศรีอุบลรัตนารามกล่าวไว้ว่า “พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปโบราณ มีอายุมากกว่าพันปีแล้ว ได้อัญเชิญมาจากรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) เดิมเป็นสมบัติของเจ้าปางคำ ซึ่งเป็นผู้มาสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน (หนองบัวลำภูในปัจจุบัน) เมื่อเจ้าปางคำถึงแก่อนิจกรรม เจ้าพระตาผู้เป็นบุตรก็ครองเมืองแทนพระบิดา ต่อมาในปี พ.ศ.2314 เจ้าพระตาเสียเมืองนครเขื่อนขันธ์ฯ แก่พระเจ้าสิริบุญสารแห่งกรุงเวียงจันทน์ และถึงแก่อนิจกรรมในสนามรบ เจ้าพระวอผู้เป็นบุตรได้อพยพออกจากเมืองนครเขื่อนขันธ์ฯ ก็ได้อัญเชิญพระแก้วองค์นี้มาด้วย มาสร้างบ้านสิงห์โคก, บ้านสิงห์ท่า (จังหวัดยโสธร) บ้านดอนมดแดง (จังหวัดอุบลราชธานี), บ้านดู่, บ้านแก (แขวงเมืองเก่าปากเซ ประเทศลาว) ต่อมาพระเจ้าสิริบุญสาร สั่งให้พระยาสุโพนำทัพมาตีเจ้าพระวอออกรบ และเสียทีแก่ข้าศึกถึงแก่อนิจกรรมในสนามรบ เจ้าคำผงผู้เป็นบุตรได้ดำรตำแหน่งหัวหน้าสือต่อมา ภายหลังได้มาสร้างเมืองอุบลราชธานี และได้รับโปรดเกล้าฯ จากรัชกาลที่ 1 ให้เป็นพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ เจ้าเมืองอุบลราชธานี และได้สร้างวัดหลวงเป็นวัดที่ประดิษฐานพระแก้วบุษราคัม” หลังสิ้นอายุขัยของพระเจ้าคำผง พระแก้วบุษราคัมถูกนำไปซุกซ่อนไว้เนื่องจากเกรงว่าข้าหลวงจากกรุงเพทฯ จะขอเอาพระแก้วบุษราคัมไปถวายเจ้านายของตน ต่อมาจนกระทั่งมีผู้อัญเชิญพระแก้วบุษราคัมออกจากที่ซุกซ่อนมาถวายให้อยู่ในความคุ้มครองของพระเทวธัมมีที่วัดศรีทอง (หรือวัดศรีอุบลรัตนาราม) ด้วยมั่นใจว่าท่านจะสามารถรักษาพระแก้วบุษราคัมได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากเป็นสัทธิวิหาริกของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ตอนเสด็จออกผนวช ซึ่งน่าจะเป็นที่เกรงขามของข้าหลวงจากทางกรุงเทพฯ ได้ พระแก้วบุษราคัมจึงประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีทองนับตั้งแต่นั้นมา ปัจจุบันพระแก้วบุษราคัมประดิษฐานอยู่ในหอคำ (บุษบก) ภายในซุ้มคูหาที่ผนังพระอุโบสถด้านบนหลังพระประธาน ในพระอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนารามพระอารามหลวง ประชาชนทั่วไปสามารถเข้านมัสการพระแก้วบุษราคัมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ชาวเมืองอุบลฯ จะจัดขบวนแห่พระแก้วบุษราคัมรอมเมืองอุบลฯ เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศได้นมัสการและสรงน้ำองค์พระแก้วบุษราคัมกันอย่างทั่วหน้า
Location
วัดศรีอุบลรัตนาราม ถนนอุปราช
Tambon ในเมือง Amphoe Mueang Ubon Ratchathani Province Ubon Ratchathani
Details of access
Reference วัดศรีอุบลรัตนาราม ถนนอุปราช
Tambon ในเมือง Amphoe Mueang Ubon Ratchathani Province Ubon Ratchathani
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่