ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 15° 17' 57.23"
15.2992305555556
ลองจิจูด (แวง) : E 105° 6' 24.84"
105.1069
เลขที่ : 169928
กระด้ง
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : อุบลราชธานี
0 481
รายละเอียด
กระด้ง คือภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ มีรูปร่างทรงกลมแบน มีขอบสูงขึ้นมาเล็กน้อย ขนาดอาจแตกต่างกันไปตามแต่ท้องถิ่น แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 70 เซนติเมตร ประโยชน์ของกระด้ง คือไว้ใช้สำหรับฝัดข้าวหรือเมล็ดพืช เพื่อแยกสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากสิ่งที่ต้องการ เช่น แยกเปลือกเมล็ดถั่วลิสงที่คั่วแล้วออก กริยาการฝัดก็คือการกระพือสิ่งที่อยู่ในกระด้ง ทำให้สิ่งที่มีน้ำหนักต่างกันแยกออกไปคนละด้าน นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อื่นอีก ได้แก่ ใช้สำหรับตากถนอมอาหาร เช่น ปลา กุ้ง กล้วย เป็นต้น หรืออาจใช้เป็นที่ตากเมล็ดพันธ์ต่างๆ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเบานอนสำหรับทารกแรกเกิดก็ได้ กระด้งเป็นภาชนะที่มีใช้กันทุกภาคของประเทศไทย สะท้อนให้เห็นการนำพืชท้องถิ่น เช่น ต้นไผ่ มาใช้สร้างเครื่องไม้เครื่องมือในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีถาดพลาสติกเข้ามาแทนที่ บ้านที่ยังใช้กระด้งอยู่จึงมีอยู่ไม่มากนัก กระด้งในภาพจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสว่างพิมพ์ธรรม วัดสว่างพิมพ์ธรรม หมู่ 2 บ้านสว่างออก ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ไม่ปรากฏชื่อผู้บริจาค
สถานที่ตั้ง
หมู่ 8 ถ.สถิตย์นิมมานกาล
เลขที่ บ้านสว่างอ
อำเภอ โขงเจียม จังหวัด อุบลราชธานี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
เลขที่ หมู่ 8 ถ.ส หมู่ที่/หมู่บ้าน บ้านสว่างออก
อำเภอ โขงเจียม จังหวัด อุบลราชธานี
โทรศัพท์ โทร 08 6702 7652
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่