ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 15° 13' 47.65"
15.2299027777778
Longitude : E 104° 51' 26.79"
104.857441666667
No. : 169973
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Ubon Ratchathani
0 825
Description
ประเพณีแห่เทียนพรรษามีต้นกำเนิดจากความเชื่อในเรื่องการถวายเทียนพรรษาให้แก่วัด ซึ่งเป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบๆ มาเป็นเวลาช้านาน เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในวัดเป็นเวลา 3 เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้น เมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้ว ท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ ต่อมาจึงเริ่มมีการประกวดด้านการตกแต่งและประดับต้นเทียนกันของชุมชนต่าง ๆ จึงทำให้เกิดเป็นประเพณีแห่เทียนพรรษาขึ้น ชาวอุบลราชธานี ได้ทำต้นเทียนประกวดประชันความวิจิตรบรรจงกัน ตั้งแต่ พ.ศ.2470 จนเมื่อปี พ.ศ.2520 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานสัปดาห์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ให้เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และมโหฬาร สถานที่จัดงานคือ บริเวณทุ่งศรีเมืองและศาลาจตุรมุข มีการประกวดต้นเทียน 2 ประเภท คือ ประเภทติดพิมพ์ และประเภทแกะสลัก โดยขบวนแห่จากคุ้มวัดต่างๆ พร้อมนางฟ้าประจำต้นเทียน จะเคลื่อนขบวนจาก หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ไปตามถนน มาสิ้นสุดขบวนที่ทุ่งศรีเมือง และการแสดงสมโภชต้นเทียน แลเป็นแสงไฟต้องลำเทียนงามอร่ามไปทั้งงาน งานประเพณีแห่เทียนพรรษา มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนมธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ชุมชนคนบ้านเทียนในจังหวัดไว้ เพื่อให้มีการสืบต่อความรู้และทักษะในการตกแต่งเทียนพรรษา ในช่วงก่อนวันเข้าพรรษา ชาวชุมชนคนบ้านเทียนต่าง ๆ เช่น ชุมชนวัดทุ่งศรีเมือง ชุมชนวัดศรีอุบลรัตนาราม เป็นต้น จะมารวมตัวกันเพื่อประดิษฐ์ลวดลายสำหรับประดับต้นเทียนพรรษา เมื่อถึงวันงานก็จะมีการเคลื่อนย้ายต้นเทียนไปสู่ทุ่งศรีเมือง โดยมีคณะกลองยาวนำขบวนไป การถ่ายทอดเกิดขึ้นขณะที่คนในชุมชนมารวมตัวกันเพื่อทำเทียน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จะมาเรียนรู้และฝึกร่วมกัน งานประเพณีแห่เทียนของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นงานใหญ่ประจำปีงานหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่าดังไปทั่วโลก คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจและรู้สึกภาคภูมิใจกับงานประเพณีนี้ ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้เกิดความเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
Location
ทุ่งศรีเมือง
Tambon คอนสาย Amphoe Trakan Phuet Phon Province Ubon Ratchathani
Details of access
No. ทุ่งศรีเมื
Tambon คอนสาย Amphoe Trakan Phuet Phon Province Ubon Ratchathani
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่