ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 15° 6' 18.8316"
15.105231
Longitude : E 104° 49' 12.648"
104.82018
No. : 170007
การทำฆ้อง 9 จูม
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Ubon Ratchathani
0 1440
Description
แหล่งผลิตฆ้องที่มีชื่อเสียงของประเทศอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่บ้านทรายมูลและบ้านคอนสาย อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ประวัติการเป็นหมู่บ้านฆ้องที่มีชื่อเสียงมาจากการที่ในสมัยก่อนชาวบ้านบริเวณลุ่มน้ำมูล เมื่อว่างเว้นจากการทำนาหรือหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้นมักจะหันมาทำการค้าขายกัน นิยมเร่ขายฆ้อง ใบลาน หนังสือสวดมนต์ ระฆัง และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพิธีในพุทธศาสนาไปขายตามที่ต่างๆ ในสมัยนั้นจะเข้าไปรับฆ้องจากร้านสังฆภัณฑ์อยู่ที่เมืองวารินชำราบและฝั่งเมืองอุบลราชธานี ต่อมามีปัญหาเรื่องการโก่งราคาขึ้น ทำให้ชาวบ้านเลิกรับซื้อฆ้องมาขายต่อจากนั้นก็ได้จ้างช่างทำฆ้องจากที่อื่นมาทำงานที่หมู่บ้าน และชาวบ้านเองก็ได้เรียนรู้การทำฆ้องไปด้วย จนสามารถพัฒนาฝีมือการผลิตฆ้องจนประสบความสำเร็จ และนำออกขายในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง "ฆ้อง" เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีของภาคอีสานที่ขาดไม่ได้ ซึ่งเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเรียกได้ว่ามีงานบุญที่ไหนก็ต้องมีฆ้องเป็นส่วนประกอบ สำหรับ "ฆ้อง 9 จูม" จะมีส่วนที่นูนขึ้นมาเรียกว่า "จูม" จูมที่ใหญ่ที่สุดอยู่ตรงกลางจูมที่ใช้ตีให้เกิดเสียง ส่วนอีก 8 จูมเล็ก ๆ ที่อยู่โดยรอบจูมใหญ่ จะมีหน้าที่เป็นตัวบังคับเสียงของฆ้อง สำหรับบ้านคอนสายนั้นได้ผ่านการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นหมู่บ้าน OTOP Village Champion (OVC) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนโดยมีคุณทองจันทร์ สีชนะเป็นประธานกลุ่มส่งเสริมผลิตภัณฑ์ฆ้อง
Location
เลขที่ 20 หมู่ 6
No. บ้านคอนสาย
Tambon ปะอาว Amphoe Mueang Ubon Ratchathani Province Ubon Ratchathani
Details of access
Reference นางบัวทอง สีชนะ
No. เลขที่ 20 Moo บ้านคอนสาย
Tambon ปะอาว Amphoe Mueang Ubon Ratchathani Province Ubon Ratchathani
Tel. โทร 08 1264 4791, 08
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่