ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 15° 6' 18.8316"
15.105231
ลองจิจูด (แวง) : E 104° 49' 12.648"
104.82018
เลขที่ : 170007
การทำฆ้อง 9 จูม
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : อุบลราชธานี
0 1194
รายละเอียด
แหล่งผลิตฆ้องที่มีชื่อเสียงของประเทศอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่บ้านทรายมูลและบ้านคอนสาย อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ประวัติการเป็นหมู่บ้านฆ้องที่มีชื่อเสียงมาจากการที่ในสมัยก่อนชาวบ้านบริเวณลุ่มน้ำมูล เมื่อว่างเว้นจากการทำนาหรือหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้นมักจะหันมาทำการค้าขายกัน นิยมเร่ขายฆ้อง ใบลาน หนังสือสวดมนต์ ระฆัง และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพิธีในพุทธศาสนาไปขายตามที่ต่างๆ ในสมัยนั้นจะเข้าไปรับฆ้องจากร้านสังฆภัณฑ์อยู่ที่เมืองวารินชำราบและฝั่งเมืองอุบลราชธานี ต่อมามีปัญหาเรื่องการโก่งราคาขึ้น ทำให้ชาวบ้านเลิกรับซื้อฆ้องมาขายต่อจากนั้นก็ได้จ้างช่างทำฆ้องจากที่อื่นมาทำงานที่หมู่บ้าน และชาวบ้านเองก็ได้เรียนรู้การทำฆ้องไปด้วย จนสามารถพัฒนาฝีมือการผลิตฆ้องจนประสบความสำเร็จ และนำออกขายในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง "ฆ้อง" เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีของภาคอีสานที่ขาดไม่ได้ ซึ่งเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเรียกได้ว่ามีงานบุญที่ไหนก็ต้องมีฆ้องเป็นส่วนประกอบ สำหรับ "ฆ้อง 9 จูม" จะมีส่วนที่นูนขึ้นมาเรียกว่า "จูม" จูมที่ใหญ่ที่สุดอยู่ตรงกลางจูมที่ใช้ตีให้เกิดเสียง ส่วนอีก 8 จูมเล็ก ๆ ที่อยู่โดยรอบจูมใหญ่ จะมีหน้าที่เป็นตัวบังคับเสียงของฆ้อง สำหรับบ้านคอนสายนั้นได้ผ่านการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นหมู่บ้าน OTOP Village Champion (OVC) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนโดยมีคุณทองจันทร์ สีชนะเป็นประธานกลุ่มส่งเสริมผลิตภัณฑ์ฆ้อง
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 20 หมู่ 6
เลขที่ บ้านคอนสาย
ตำบล ปะอาว อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง นางบัวทอง สีชนะ
เลขที่ เลขที่ 20 หมู่ที่/หมู่บ้าน บ้านคอนสาย
ตำบล ปะอาว อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี
โทรศัพท์ โทร 08 1264 4791, 08
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่