ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 15° 13' 51.87"
15.231075
ลองจิจูด (แวง) : E 104° 51' 15.79"
104.854386111111
เลขที่ : 170042
วัดไชยมงคล
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : อุบลราชธานี
0 564
รายละเอียด
วัดไชยมงคล ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดในสังกัดธรรมยุตินิกาย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2409 เมื่อครั้งเจ้าพรหมเทวานุเคราะห์ เป็นเจ้าเมืองอุบลราชธานีองค์ที่ 4 ได้เกิดกบฏฮ่อขึ้นที่นครเวียงจันทร์ประเทศลาวซึ่งในสมัยนั้นเป็นประเทศราชของไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีพระบรมราชโองการให้เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์ ยกกองทัพไปปราบกบฏฮ่อที่นครเวียงจันทร์ เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์ได้สั่งให้รวบรวมไพร่พลขึ้นที่บริเวณวัดในปัจจุบันเนื่องจากมีชัยภูมิที่ดี มีต้นโพธิ์ต้นไทรร่มรื่นจำนวนมาก หลังจากปราบกบฏจึงยกทัพกลับมาที่อุบลราชธานี โดยได้นำพระพุทธรูปสำคัญมาด้วย 2 องค์ องค์หนึ่งคือพระปราบไพรีพินาศ และได้สร้างวัดไชยมงคล ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามครั้งนั้นและได้กราบอาราธนา เจ้าอธิการสีโห จากวัดศรีอุบลรัตนารามมาเป็นเจ้าอาวาสวัดไชยมงคลรูปแรก ปัจจุบันวัดไชยมงคลมีการสอนและเผนแพร่ศาสนา จริยธรรม และความรู้แก่ประชาชนทั่วไป โดยจัดให้มีลานบุญลานปัญญา จัดแสดงความรู้ จริยธรรม และห้องสมุด เป็นต้น
หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 2 ถนนสุรศักดิ์
ตำบล ทรายมูล อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง วัดไชยมงคล
อีเมล์ chaturong-111@hotmail.com
เลขที่ เลขที่ 2 ถ
ตำบล ทรายมูล อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0 4526 1898, 08 1878
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่