ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 15° 21' 22.66"
15.3562944444444
ลองจิจูด (แวง) : E 104° 43' 35.26"
104.726461111111
เลขที่ : 170047
วัดบูรพาปะอาวเหนือ
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : อุบลราชธานี
0 665
รายละเอียด
วัดบูรพาปะอาวเหนือ ตั้งอยู่ที่บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ความเป็นมาของวัดเริ่มต้นจากเมื่อปีพ.ศ.2245 มีพระภิกษุนามว่าอัคคะเถร ท่านมีรูปร่างสูงใหญ่มากจากอำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี พอมาถึงบ้านปะอาวได้หาสถานที่ที่จำพรรษา เมื่อแรกนั้นเป็นเพียงสำนักสงฆ์ ต่อมาจึงค่อยสร้างเป็นวัด เมื่อ พ.ศ. 2265 ได้ผูกพัทธสีมาเป็นวัดที่สมบูรณ์ ปัจจุบันวัดบูรพาปะอาวเหนือมี พระมหาพยนต์ สันตจิตโตเป็นเจ้าอาวาส วัดบูรพาปะอาวเหนือได้สร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขึ้น โดยพระมหาพยนต์ สันตจิตโตและชาวบ้านร่วมกัน ชุมชนแห่งนี้มีความเก่าแก่และประวัติความเป็นมายาวนาน จึงมีสิ่งของเครื่องใช้เก่าแก่อยู่มาก ทางวัดเล็งเห็นคุณค่าและต้องการรักษาภูมิปัญญาที่สั่งสมมาจากบรรพบุรุษไว้ ปี พ.ศ. 2537 จึงได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้โบราณเก็บไว้ที่ใต้ศาลาที่พักสงฆ์เป็นการชั่วคราว และได้จัดแสดงแบบไม่เป็นทางการ ต่อมาได้เปิดตัวพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2541 โดยใช้พื้นที่บริเวณชั้นล่างของกุฏิหลังใหญ่เป็นพื้นที่จัดแสดง วัดได้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานราชการและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ที่สนใจประวัติศาสตร์เดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ต่อมาจึงริเริ่มก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์หลังใหม่สูง 3 ชั้น ใช้เวลาก่อสร้างนานหลายปีแบบค่อยเป็นค่อยไปตามปัจจัยที่ได้มา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบูรพาปะอาวเหนือเปิดให้ประชาชนเข้าชมทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
เลขที่ บ้านปะอาว
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง วัดบูรพาบ้านปะอาวเหนือ
เลขที่ บ้านปะอาว หมู่ที่/หมู่บ้าน บ้านปะอาว
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี
โทรศัพท์ โทร 0 4534 4361
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่