ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 15° 14' 5.62"
15.2348944444444
ลองจิจูด (แวง) : E 104° 51' 48.26"
104.863405555556
เลขที่ : 170053
วัดมหาวนาราม
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : อุบลราชธานี
0 424
รายละเอียด
วัดมหาวนาราม หรือวัดป่าใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ ฝ่ายมหานิกาย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยกฐานะขึ้นมาเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งเดิมชื่อว่าวัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์ ภายหลังเรียกว่าวัดป่าใหญ่ และต่อมาได้เปลี่ยนนามใหม่เป็นวัดมหาวนาราม ตามศิลาจารึกอันฝังอยู่ที่แท่นเบื้องหลังแห่งองค์พระประธาน เขียนไว้ว่าวัดมหาวนารามสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2363 โดยพระพรหมวรราชสุริยวงศ์ (ท้าวคำผง) เจ้าเมืองคนแรกเป็นผู้สร้าง หลังจากนั้นอีก 1 ปี พระมหาราชครูศรีลัทธรรมวงศา เจ้าอาวาสพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ได้สร้างพระพุทธรูปองค์ประธาน ถวายนามว่าพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง พระพุทธรูปปางมารวิชัย ก่ออิฐถือปูน พร้อมกับลงรักปิดทอง ลักษณะศิลปะแบบลาว ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ3 เมตร สูงจากเรือนแท่นถึงเปลวพระโมลี 5 เมตร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือพระเทพกิตติมุนี ชาวอุบลถือว่าพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ในวันเพ็ญเดือน 5 หรือประมาณเดือนเมษายนของทุกปี จะมีการทำบุญตักบาตร เทศน์มหาชาติชาดก และสรงน้ำปิดทองพระเจ้าใหญ่อินแปลง ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้
หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
วัดมหาวนาราม ถนนหลวง
ตำบล ชีทวน อำเภอ เขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง วัดมหาวนาราม
เลขที่ เลขที่ 183
ตำบล ชีทวน อำเภอ เขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี
โทรศัพท์ โทร 08 6702 7652 โทร
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่