ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 15° 37' 4.66"
15.6179611111111
ลองจิจูด (แวง) : E 105° 1' 10.9"
105.019694444444
เลขที่ : 170077
อนุสาวรีย์พระอมรดลใจ
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : อุบลราชธานี
0 1744
รายละเอียด
อนุสาวรีย์พระอมรดลใจ (อ้ม) สร้างขึ้นเพื่อสดุดีและเชิดชูเกียรติเจ้าเมืองคนแรกแห่งเมืองตระการพืชผล เป็นโลหะหล่อรูปเหมือนพระอมรดลใจ (อ้ม) สร้างเสร็จและวางศิลาฤกษ์ เมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ตั้งอยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองขุหลุ บ้านขุหลุ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2406 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านสะพือเป็นเมืองตระการพืชผล และตั้งท้าวสุริยวงษ์ เป็นพระอมรดลใจ เจ้าเมืองตระการพืชผล (ซึ่งช่วงเวลาเดียกับที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งบ้านกว้างลำชะโด ตำบลปากมูลเป็นเมืองพิบูลมังสาหาร และตั้งพระบำรุงราษฎร์เป็นเจ้าเมือง) อำเภอตระการพืชผล เทศบาลตำบลตระการพืชผล และชาวเมืองตระการพืชผลร่วมใจกันจัดงานพิธีบวงสรวงพระอมรดลใจ (อ้ม) เจ้าเมืองตระการพืชผลคนแรกที่บริเวณอนุสาวรีย์พระอมรดลใจ (อ้ม) เป็นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนธันวาคม พร้อมจัดกิจกรรมท้องถิ่น เช่น การแข่งว่าวโบราณ การแข่งขันเดี่ยวพิณ แคน และโหวด เพื่ออนุรักษ์และรักษาประเพณีไทย ในบริเวณลานอนุสาวรีย์และสวนสาธารณะหนองขุหลุด้วย
สถานที่ตั้ง
อนุสาวรีย์พระอมรดลใจ
เลขที่ บ้านขุหลุ
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
เลขที่ อนุสาวรีย์ หมู่ที่/หมู่บ้าน บ้านขุหลุ
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่