ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 15° 13' 41.48"
15.2281888888889
ลองจิจูด (แวง) : E 104° 51' 28.59"
104.857941666667
เลขที่ : 170078
อนุสาวรีย์พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : อุบลราชธานี
0 1297
รายละเอียด
อนุสาวรีย์พระครูอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์) ตั้งอยู่ที่ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์นี้ขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2532 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่สักการะ และเป็นอนุสาวรีย์แห่งเกียรติคุณของพระครูอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์) ที่เป็นผู้ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในภาคอีสานอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังได้รับยกย่องว่าเป็นจอมปราชญ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคันถธุระ (งานด้านการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า) และวิปัสสนาธุระ (งานที่มุ่งอบรมให้เกิดปัญญาโดยการปล่อยวางภาระทั้งปวง) พระครูอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์) เกิดที่บ้านหนองไหล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ. 2399 เมื่ออายุได้ 13 ปี ได้บวชเป็นสามเณรที่วัดบ้านหนองไหล จากนั้นบิดามารดาได้นำมาฝากเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์เทวธัมมี (ม้าว) ณ วัดทุ่งศรีทอง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่ออายุครบบวชในปี พ.ศ. 2420 จึงอุปสมบทที่วัดทุ่งศรีทอง โดยพระอาจารย์ม้าว เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ฉายา "สิริจนฺโท" หลังจากนั้นท่านได้เข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดพิชัยญาติ วัดเทพศิรินทราวาส และอีกหลายๆ สำนัก ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กระทั่งเมื่อในปีพ.ศ. 2437 ท่านก็สอบได้เปรียญ 4 ประโยค ซึ่งขณะนั้นจำพรรษาอยู่ที่วัดเทพศิรินทราวาส ท่านได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เรื่อยมา จนปีพ.ศ. 2459 ได้เป็นที่พระธรรมธีรราชมหามุณี ได้ครองตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส สมณศักดิ์สุดท้ายได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะที่ "พระอุบาลีคุณูปมาจารย์" ท่านมรณภาพเมื่อปีพ.ศ. 2475 สิริอายุได้ 77 ปี พระครูอุบาลีคุณูปมาจารย์ได้รับการยกย่องให้เป็นทั้งนักปราชญ์ นักเทศน์ นักปฏิบัติ และนักพัฒนา มีอุปนิสัยพูดจริงทำจริง ตรงไปตรงมาไม่เกรงกลัวใคร เป็นพระนักเทศน์ที่มีโวหารชาญฉลาด ท่านเป็นพระอาจารย์ของเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูป โดยเฉพาะสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน) ซึ่งเป็นอริยสงฆ์ชาวอุบลราชธานีอีกรูปหนึ่ง เมื่อครั้งที่ชาวอุบลราชธานีตั้งใจที่จะก่อสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหาวีรวงศ์นั้น ท่านเจ้าคุณพระพรหมมุณี เจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร (ต่อมาเลื่อนสมณะศักดิ์เป็น “สมเด็จพระมหามุนีวงศ์”) ได้ท้วงติงว่าหากจะสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ก็จะต้องสร้างอนุสาวรีย์ของเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์) เสียก่อน พร้อมนำไปอ่านคำจารึกของสมเด็จมหาวีรวงศ์ที่ “หอเขียว” วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ดังนี้ “หากผู้ใดจะเชิดชูข้าพเจ้าไม่ว่ากรณีใดๆ ขอให้เชิดชูท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนโท จันทร์) ซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่เคารพของข้าพเจ้าก่อน เพราะว่าถ้าไม่มีพระอาจารย์ท่านนี้ ความดีที่จะเชิดชูข้าพเจ้าก็คงไม่มีบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามนี้ ข้าพเจ้าจะไม่ยอมรับการเชิดชูนั้นๆ เป็นอันขาด” ด้วยเหตุนี้จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามความตั้งใจของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ที่ต้องการแสดงความกตัญญูต่อพระอาจารย์ของท่าน
สถานที่ตั้ง
ทุ่งศรีเมือง
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
เลขที่ ทุ่งศรีเมื
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่