ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 15° 24' 16.16"
15.4044888888889
ลองจิจูด (แวง) : E 105° 33' 43.3"
105.562027777778
เลขที่ : 170090
โฮมสเตย์บ้านท่าล้ง
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : อุบลราชธานี
0 1711
รายละเอียด
โฮมสเตย์บ้านท่าล้ง ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านท่าล้ง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โฮมสเตย์ที่นี่จัดตั้งกันในหมู่บ้าน โดยมีผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยเป็นผู้ควบคุมดูแล นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติริมแม่น้ำโขง และต้องการศึกษาเรียนรู้ชีวิตชาวบรู ก็สามารถมาเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับก็ได้ หรือมาค้างคืนแบบโฮมสเตย์ ก็ได้เยี่ยมชมบรรยากาศความเป็นอยู่ของชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์และทำ ให้คงอยู่ไว้ เรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวตามแบบวิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวไทยบรู สามารถติดต่อได้ที่ผู้ใหญ่บ้าน นายธีระเกียรติ์ แก้วใส โทร 084-498-0326 การท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าล้ง มีกิจกรรม 3 ลักษณะ คือ 1. ศึกษาวิถีชาวบรูอันเป็นเอกลักษณ์ 2. เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่งดงาม เช่น ผาเจ๊ก ผาเมย โดยเส้นทางเดินป่ามีระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และใช้เวลาในการเดินประมาณ 4-6 ชั่วโมง 3. ล่องเรือชมสองฝั่งโขง ชมวิถีชีวิตบ้านคำตื้อ ดอนกุ่ม (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) โดยมีเส้นทางการเดินเรือ คือ บ้านท่าล้ง-บ้านคำตื้อ บ้านท่าล้ง-หาดวิจิตรา บ้านท่าล้ง-แม่น้ำสองสี-แก่งตะนะ บ้านท่าล้งมีลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ลาดชันกับเนินเขาสูง ส่วนใหญ่เป็นหิน อยู่ริมแม่น้ำโขง เป็นหมู่บ้าน ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2452 โดยชุมชนชาวบรูที่อพยพมาจากฝั่งประเทศลาว ปัจจุบันนี้มีคนในชุมชนประมาณ 340 คน 73 ครัวเรือน ใช้ภาษาบรูกันในครอบครัว และใช้ภาษาถิ่นอีสานและถิ่นกลางในการสื่อสานกับคนต่างถิ่น อาชีพหลักคือการทำไร่ทำนา ส่วนอาชีพเสริมคือประมงและจักสาน การไปเที่ยวบ้านท่าล้ง ควรไปในช่วงหน้าแล้ง ประมาณเดือน ธันวาคม ถึง เดือนเมษายน เนื่องจากในช่วงหน้าฝนอาจมีความลำบากในการเดินทาง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางเรือ และที่สำคัญคือชาวบ้านจะไปทำนาในช่วงหน้าฝน การดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงนั้นจึงไม่สะดวกนัก และอาจทำให้อดชมการจักสานซึ่งถือเป็นอาชีพรองอีกอย่างหนึ่งของชาวท่าล้ง เนื่องจากชาวบ้านจะไม่ค่อยจักสานกันในช่วงหน้าฝน
สถานที่ตั้ง
หมู่ 5
เลขที่ บ้านท่าล้ง
ตำบล ปะอาว อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง นายเสน่ห์ พึ่งป่า
อีเมล์ โทร 084-498-0326
เลขที่ เลขที่ 3 ห หมู่ที่/หมู่บ้าน บ้านท่าล้ง
ตำบล ปะอาว อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่