ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 14° 39' 27"
14.6575
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 18' 58"
100.316111111111
เลขที่ : 170868
พระผู้ทำสงฆ์ให้งาม โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : สุพรรณบุรี
0 1156
รายละเอียด
ชื่อเอกสาร/หนังสือ หนังสือพระผู้ทำสงฆ์ให้งาม โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ชื่อผู้ครอบครอง สถานที่จัดเก็บ ลักษณะเอกสาร ขนาด 14.5 x 21.4 ซม. จำนวน 90 หน้า ไม่รวมปก ภาษาที่ใช้เขียน ไทย ประวัติความเป็นมา พิมพ์ครั้งที่ 1 เพื่อแจกในพิธีเปิดชาติภูมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 12 มกราคม 2549 ประวัติผู้แต่ง ผู้รวบรวม/เรียบเรียง ทัศนีย์ เทพไชย ความสำคัญ ประวัติของท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) การปฏิบัติศาสนกิจ รายชื่อผลงานนิพนธ์ รายชื่อผลงานเทป – CD (MP3) ประกาศเกียรติคุณ ภาคผนวก กล่าวถึง การขออนุญาตจัดตั้งมูลนิธิและใบอนุญาต รายชื่อคณะกรรมการ การจดทะเบียน รายชื่อผู้บริจาค และประวัติอำเภอศรีประจันต์ ประวัติวัดบ้านกร่าง อื่นๆ พิมพ์เพื่อแจกในงานทำบุญครบรอบ 5 ปี ชาติภูมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต
หมวดหมู่
เอกสารหนังสือ
สถานที่ตั้ง
มูลนิธิชาติภูมิ ป. อ. ปยุตฺโต เลขที่ 49 หมู่ 3
ตำบล ศรีประจันต์ อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
เลขที่ มูลนิธิชาต
ตำบล ศรีประจันต์ อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ โทร 035-548-722
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่