ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 14° 50' 18.6"
14.8385
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 40' 5.76"
99.6682666666667
เลขที่ : 171016
อ่างเก็บน้ำกระเสียว
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : สุพรรณบุรี
0 683
รายละเอียด
อ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียว ตั้งอยู่ที่บ้านตาปิ่น ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้างห่างจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรีประมาณ 90 กิโลเมตรเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีเขื่อนกักเก็บน้ำยาวประมาณ 4,250 เมตร เป็นเขื่อนดินที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่ผิวน้ำในอ่างที่ระดับน้ำสูงสุดประมาณ 45ตารางกิโลเมตร ความจุของอ่างที่ระดับน้ำสูงสุดประมาณ 390 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ เพื่อใช้ในการชลประทานแล้ว ยังเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเป็นสถานที่ท่อง เที่ยวด้วยเนื่องจากมีทิวทัศน์สวยงามประกอบด้วยผืนน้ำที่กว้างใหญ่โอบล้อมด้วยภูเขา มีอากาศบริสุทธิ์นักท่องเที่ยว นิยมไปพักผ่อนหย่อนใจกันมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนจะไปกันเป็นหมู่คณะ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของค่ายเยาวชนเฉลิม พระเกียรติ เพื่อให้เยาวชน นักเรียนนักศึกษาใช้เป็นที่ฝึกอบรมและพัก
สถานที่ตั้ง
หมู่ที่/หมู่บ้าน บ้านตาปิ่น
ตำบล ด่านช้าง อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
หมู่ที่/หมู่บ้าน บ้านตาปิ่น
ตำบล ด่านช้าง อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่