ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 14° 39' 58.9342"
14.6663706
Longitude : E 100° 0' 4.9086"
100.0013635
No. : 171024
ตำราพิชัยสงคราม
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. สุพรรณบุรี Date 4 March 2013
Province : Suphan Buri
0 913
Description

"ตำราพิชัยสงครามนี้จัดแสดงอยู่ที่แหล่งประวัติศาสตร์หนองสาหร่าย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจัดแสดงในรูปแบบของการจารึกลงบนแผ่นหินสีดำที่ฝังอยู่บนแผ่นปูน ซึ่งเป็นถาวรวัตถุขนาดใหญ่ที่จัดวางไว้ภายในบริเวณแหล่งประวัติศาสตร์ฯ ให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ได้ศึกษาเรียนรู้
ตำราพิชัยสงครามเป็น เป็นตำราว่าด้วยวิธีการเอาชนะข้าศึกในสงคราม ซึ่งนักปราชญ์ทางทหารสมัยโบราณ ได้แต่งขึ้นจากประสบการณ์ และจากการทดลอง เพื่อให้แม่ทัพนายกองใช้ศึกษา และเป็นคู่มือในการอำนวยการรบให้หน่วยทหารมีชัยชนะแก่ข้าศึก หลักฐานเกี่ยวกับตำราพิชัยสงครามในประเทศไทย ปรากฏบันทึกในพระราชพงศาวดารครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2041 ซึ่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการชำระและรวบรวมขึ้นเป็นฉบับหลวงครั้งแรก และได้มีการปรับปรุงตำราในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกตำราพิชัยสงครามได้กระจัดกระจายสูญหายจำนวนมาก ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จึงมีการคัดลอกฉบับที่ยังเหลืออยู่เพื่อรักษาไว้ไม่ให้สูญหาย
"

Location
แหล่งประวัติศาสตร์หนองสาหร่าย
Tambon หนองสาหร่าย Amphoe Don Chedi Province Suphan Buri
Details of access
แหล่งประวัติศาสตร์หนองสาหร่าย
Tambon หนองสาหร่าย Amphoe Don Chedi Province Suphan Buri
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่