ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 12° 15' 1"
12.2502777777778
Longitude : E 102° 29' 43"
102.495277777778
No. : 171036
พระครูคุณสารพิสุทธิ์ (โห บุปผาผล)
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Trat
0 1440
Description
พระครูคุณสารพิสุทธิ์ (โห บุปผาผล) ที่อยู่ปัจจุบัน มรณภาพ (อดีตเจ้าอาวาสวัดบุปผาราม บ้านปลายคลอง ตำบลกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด) เกิด พระครูคุณสารพิสุทธิ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดบุปผาราม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด นามเดิม "โห บุปผาผล" เป็นบุตรชาวจีน ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้วัดบุปผาราม บริเวณโรงเรียนวัดบุปผารามในปัจจุบัน การศึกษา ท่านพ่อโหเมื่อบวชเป็นพระภิกษุแล้ว ได้ศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติกรรมฐาน จนมีความรู้สามารถนำมาสอนพระและประชาชนได้เป็นอย่างดี ประกอบวัดบุปผารามอยู่ในเส้นทางที่ชาวจีนใช้ในการเดินทางค้าขาย สันนิษฐานว่าท่านได้เรียนโหราศาสตร์จากชาวจีนเหล่านี้ จนมีความเชี่ยวชาญในด้านโหราศาสตร์ เป็นที่ยอมรับของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และประชาชนทั่วไป สัญชาติ ไทย ความสำคัญต่อด้านวัฒนธรรม ท่านพ่อโห เป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ให้สำคัญต่อการปฏิบัติทั้งกิจของสงฆ์ การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีการละเล่นพื้นบ้านของชาวตราด เช่น ประเพณีสงกรานต์ การเล่นสะบ้าล้อ รวมทั้งการพัฒนาวัดให้มีการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและการอนรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีความร่มรื่น สะอาด สงบจนเป็นแบบอย่างที่ดีมาจนถึงปัจจุบัน ท่านมรณภาพเมื่อ พ.ศ. 2483 เดือนใดไม่ปรากฏ ท่านคือพระผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชาติและพระพุทธศาสนา เป็นผู้วางรากฐานการพัฒนาวัดบุปผาราม ให้เป็นที่ยอมรับของชาวตราดและคนทั่วไป จนนำไปสู่การตั้งพิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม เป็นแหล่งศึกษาความรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดตราดในปัจจุบัน ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย และพระนักพัฒนา ผลงาน ท่านพ่อโห ได้สร้างถาวรวัตถุ และรวบรวมโบราณวัตถุที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเป็นจำนวนมากเช่น กุฏิ พระพุทธรูปปางต่างๆ เครื่องลายครามและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด คือ "พระบรมสารีริกธาตุ" ซึ่งปัจจุบันเก็บรวบรวมไว้ ณ พิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม รางวัลที่ได้รับ เป็นเจ้าอาวาสวัดบุปผาราม อำเภอเมือง จังหวัดตราด องค์กร หน่วยงาน วัดบุปผาราม หมู่ที่ 3 ถนนพัฒนาการปลายคลอง บ้านปลายคลอง ตำบลกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
Location
วัดบุปผารามหมู่ที่ 3 ถนนพัฒนาการปลายคลอง
Moo บ้านปลายคลอง
Tambon วังกระแจะ Amphoe Mueang Trat Province Trat
Details of access
Reference พระครูคุณสารพิสุทธิ์ (โห บุปผาผล)
No. วัดบุปผารา Moo บ้านปลายคลอง
Tambon วังกระแจะ Amphoe Mueang Trat Province Trat
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่