ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 12° 25' 12.806"
12.4202239
Longitude : E 102° 31' 47.2901"
102.5298028
No. : 171097
เอกสาร เทคนิคการสอนดนตรีของครู วีระ มนตรีวงษ์
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Trat
1 956
Description
เอกสาร เทคนิคการสอนดนตรีของครู วีระ มนตรีวงษ์ : โดยดร.ชลพรรษ ดวงนภา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด เป็นเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด จำนวน 4 หน้า ได้จัดเก็บในรูปแบบ word ไฟล์ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดได้ที่ http://province.m-culture.go.th/trat/p9.htm เมื่อครูวีระ มนตรีวงษ์ ครูผู้สอนดนตรีและศิลปะ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด นำนักดนตรี วง CN BAND ของโรงเรียนเข้าประกวดวงดนตรีสากลระดับมัธยม ครั้งที่ 5 (Rangsit Music Competition 2010) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งวิทยาลัยดนตรีและศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี ร่วมกันจัดทำโครงการเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 83 พรรษา จนกระทั่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท และรางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม ชื่อเสียงของโรงเรียนในครั้งนี้ มาจากการสนับสนุนของหลายฝ่ายในชุมชนทั้งจากทางโรงเรียน อำเภอ และวัด เป็นผู้ส่งเสริม ครูวีระมีแนวคิดว่าเด็กที่มีใจรักในดนตรีทุกคนควรได้รับสิทธิและโอกาสในการเรียนดนตรีอย่างเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของความรักแต่เด็กขาดโอกาสในการฝึกซ้อม จึงไจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนด้วยดนตรี โดยการนำเครื่องดนตรีใส่รถยนต์ส่วนตัวไปให้เด็กในหมู่บ้านได้ฝึกซ้อมหลังเลิกเรียน หมู่บ้านละประมาณ 5-10 คน หมุนเวียนเปลี่ยนเรื่อยไป ทำให้เด็กมีทักษะทางดนตรีเพิ่มมากขึ้น เทคนิคการสอนดนตรีของ อ. วีระ มนตรีวงษ์ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดีจนนักเรียนประสบความสำเร็จหลายรุ่นจ นสามารถส่งนักเรียนเข้าประกวดการแข่งขันดนตรีโครงการ และได้รับรางวัลมากมาย รวมทั้งครูวีระ มนตรีวงษ์ เองก็ได้รับรางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่นจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมายเช่นเดียวกัน
Location
Province Trat
Details of access
Reference ดร.ชลพรรษ ดวงนภา
Province Trat
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่