ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 12° 15' 1"
12.2502777777778
ลองจิจูด (แวง) : E 102° 29' 43"
102.495277777778
เลขที่ : 171123
พระสีวลี วัดบุปผาราม
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : ตราด
1 1710
รายละเอียด
พระสีวลี วัดบุปผาราม ประวัติ ตำนาน ความเป็นมา พระสีวลี ตั้งอยู่ภายในวัดบุปผาราม บ้านปลายคลอง ตำบลกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด รูปเคารพพระสีวลี สร้างในลักษณะท่ายืนกำลังเดิน พระหัตถ์ขวาถือไม้เท้า พระหัตถ์ซ้ายแบกร่ม ประทับบนฐานสูง พระสีวลีถระ หรือ พระสีวลี เป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้า นับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก 80 องค์สำคัญในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลพระสีวลีเถระเป็นเจ้าชายในโกลิยวงศ์ ออกบวชในสำนักพระสารีบุตร บรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ปลงเกศานั่นเอง และหลังจากผนวช ท่านเป็นผู้มีลาภสักการะมากด้วยกุศลกรรมที่ทำมาแต่อดีต ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทาง ผู้มีลาภมาก เนื่องจากพระสีวลีเถระเป็นพระอรหันต์ที่ได้รับการเป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทาง ผู้มีลาภมาก คนไทยเว่าผู้ใดได้บูชาพระสีวลีเถระแล้ว จะได้รับโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา สาระสำคัญวัตถุประสงค์ สร้างเป็นที่เคารพบูชา ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ประชาชนทั่วไป กลุ่มคนที่เ ประชาชนชนทั่วไป โอกาส ฤดูกาล เวลา สถานที่ สามารถกราบไหว้บูชาได้ทุกวัน
สถานที่ตั้ง
วัดบุปผารามหมู่ที่ 3 ถนนพัฒนาการปลายคลอง
หมู่ที่/หมู่บ้าน บ้านปลายคลอง
ตำบล วังกระแจะ อำเภอ เมืองตราด จังหวัด ตราด
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
เลขที่ วัดบุปผารา หมู่ที่/หมู่บ้าน บ้านปลายคลอง
ตำบล วังกระแจะ อำเภอ เมืองตราด จังหวัด ตราด
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่