ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 12° 25' 12.806"
12.4202239
Longitude : E 102° 31' 47.2901"
102.5298028
No. : 171126
ความเชื่อเรื่องการตัดต้อ
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ตราด Date 22 November 2021
Province : Trat
0 2149
Description

การตัดต้อเป็นความเชื่อดั่งเดิมของคนจังหวัดตราด ในสมัยที่วิทยาการทางการแพทย์ ไม่เจริญเช่นปัจจุบันนี้ จึงได้อาศัยการรักษาโรคต้อกันไปตามที่ได้ถือปฏิบัติกันมา ซึ่งเชื่อว่าตัดแล้วจะหายได้เฉพาะต้อเนื้อ โดยมีวิธีการง่าย ๆ คือ คนที่จะเป็นผู้ตัดต้อได้นั้น จะต้องเป็นลูกคนหัวปี หรือลูกคนสุดท้องเท่านั้น และได้มีการเรียนจากครูเฒ่าหมอแก่ สำหรับเวลาที่ใช้ตัดต้อคือ เวลาเย็นตอนตะวันใกล้ตกดิน มีอุปกรณ์ง่าย ๆ ดังนี้ คือ ทะนาน ตาเดียว เนื้อชิ้นบาง ๆ 3 ชิ้น จะเป็นเนื้อหมู เนื้อปลา เนื้อไก่ ก็ได้ มีดคม ๆ ก่อนตัดต้อคนไข้จะไปบอกผู้ตัดต้อให้ช่วยรักษา โดยพูดว่า นิมนต์ตัดต้อให้ทีและจะนำเนื้อวางในพาน แล้วเอาทะนานตาเดียวครอบไว้ มีดอกไม้ 3 ดอก เทียน 1 เล่ม เงินค่าครู 6 สลึง หรือ 6 บาท ใส่ในพาน พร้อมด้วยเหล้าขาว 1 ขวด รินใส่แก้ว ตั้งไว้ 1 แก้ว แล้วนำสิ่งเหล่านี้ไปตั้งที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาหรือหิ้งบูชาก็ได้ เพื่อทำพิธีบอกครูเฒ่าหมอแก่ว่าจะทำการตัดต้อในเย็นนี้ โดยว่านะโม 3 จบ แล้วสวดชุมนุมเทวดา แล้วจึงนำพานไปทำพิธีตัดต้อต่อไป โดยให้คนไข้ที่มารักษา นั่งบนก้นครกตำข้าวแบบโบราณ หันหน้าไปตามตะวันที่กำลังจะตกดิน คนไข้จะเป็น ผู้ถือพานไว้ คนตัดต้อ จะหยิบทะนานตาเดียวมาครอบข้างที่ไม่ได้เป็นก่อน และนำชิ้นเนื้อ มาวางบนก้นทะนานเอามีดจรดที่ชิ้นเนื้อ และว่าคาถา ดังนี้ คือ "ลูกสุดท้องน้องทั้งหลาย ตัดต้อหายสายต้อขาด สายฟ้าฟาด พุทธังละลาย ธัมมังละลาย สังฆังละลาย พุทธังปัจจุ ปัจจขามิ ธัมมังปัจจุปัจจขามิ สังฆังปัจจุปัจจขามิ แล้วกดมีดตัดที่ชิ้นเนื้อ และเปล่าปาก พร้อมกับว่าเพี้ยง สวาหะ "ต้องว่าทุกครั้งที่ตัด จากนั้นก็มาตัดต้อที่ตาข้างที่เป็นต้อ โดยมีกำหนดการตัดต้อ คือ ต้องตัด 3 เย็น เย็นแรก ตัดเนื้อ 3 ชิ้น เย็นที่สอง ตัดเนื้อ 2 ชิ้น เย็นที่สาม ตัดเนื้อ 1 ชิ้น คนสมัยโบราณเชื่อว่าเมื่อทำแล้วจะหายขาดไม่กลับมาเป็นอีก หากไปลอกกับหมอแผนปัจจุบันจะกลับมาเป็นอีก ต้องไปลอกกันใหม่ แต่ระยะหลังการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้การตัดต้อแบบนี้เริ่มหายไป เหลือเพียงในหมู่คนชนบทบางกลุ่มเท่านั้น

Location
Province Trat
Details of access
Province Trat
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่