ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 12° 25' 12.806"
12.4202239
Longitude : E 102° 31' 47.2901"
102.5298028
No. : 171151
ตำราดูสุนัขหลังอาน
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ตราด Date 14 December 2021
Province : Trat
0 1856
Description

สุนัขหลังอาน เป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดตราด มีลักษณะพิเศษคือ ฉลาด รู้ภาษา ซื่อสัตย์ ฝึกง่าย ประสาทสัมผัสไว มีสัญชาตญาณของนักล่าชั้นเยี่ยม มีลักษณะอานที่ทำให้สุนัขดูดีและสวยยิ่งขึ้น โดย อาน หมายถึงบริเวณแนวขนที่งอกย้อนกลับจากขนธรรมดาตามแนวกระดูกสันหลัง ภายในพื้นที่อานอาจมีขนงอกเวียนเป็นดวงใหญ่บ้างเล็กบ้าง เป็นดวงกลมๆ เรียกว่า ขวัญ เป็นส่วนเสริมให้อานดูเด่นสวยงามยิ่งขึ้น มักมีอยู่หัวอาน ริมอาน และท้ายอาน สุนัขที่มีอานสวยจะต้องมีขนขึ้นเป็นระเบียบใหญ่ ยาว สมส่วน มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามลักษณะของอาน เช่น อานเข็ม อานแผ่น อานเทพนม อานลูกศร อานใบโพธิ์ อานไวโอลิน อานลูกโบว์ลิ่ง เป็นต้น ลักษณะสุนัขหลังอานที่ดีตามที่นายศิริ กาบสลับ ได้เขียนเป็นคำกลอนไว้ดังนี้ ปากทู่ หูตั้ง หางดาบโด่ หัวโต อกกว้าง ร่างใหญ่ ฟันสวย เล็บงาม สีอำไพ กล้ามใหญ่ ไหล่ตั้ง ตารี เส้นหลังตรง อานยาว อุ้งเท้าสิงห์ ก้าวเดินวิ่ง เป็นสง่า เพิ่มราศี ใจสู้ รู้ภาษา ร่าเริงดี หมาพันธุ์นี้ ของตราดแท้มาแต่โบราณ สำหรับผู้สนใจจะเลือกหาสุนัขหลังอานไว้เลี้ยง ดูตามลักษณะที่กล่าวไว้จะได้สุนัขที่สวยและเป็นพันธุ์พื้นเมืองตราดแน่นอน

Location
Province Trat
Details of access
Province Trat
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่